Carta de Serveis

La platja de Castelldefels està situada a uns 18 km al sud de la ciutat de Barcelona, entre dos sistemes naturals ben diferenciats: el delta del riu Llobregat, amb les seves zones humides i canyissars, i el massís del Garraf. Té una longitud de 4.840 metres, una amplada mitja ( que augmenta lleument cada any) d’uns 150 metres i una superfície aproximada de 500.000m2. Composada pels sectors següents:

  • Sector/barri de la Pineda
  • Sector/barri de “Les Lluminetes”
  • Sector/barri del Baixador

A la platja de Castelldefels accessible amb transport públic es poden practicar diversos esports, banyar-se a les tranquil·les aigües del Mediterrani o prendre el sol plàcidament.

Des del 2006 la platja de Castelldefels ha obtingut diferents certificacions de Qualitat i guardons. Actualment disposem dels següents: UNE ISO 9001:2015 Sistemes de Gestió de Qualitat, UNE ISO 13009:2016 Requisits i recomanacions per a la gestió de les platges, Bandera Blava a les platges de Lluminetes, Pineda i Baixador, L’adhesió al compromís BIOSPHERE (Certificació de Turisme sostenible)  i la bandera Ecoplayas.

A Castelldefels la temporada alta de bany és de l’1 de juny al 31 de agost.

Més informació de la Diputació de Barcelona sobre la platja de Castelldefels.

Pot posar-se en contacte amb l’òrgan gestor de la platja per correu, per e-mail o presencialment a través de:

SERVEIS:

EQUIPAMENTS:

INSTAL.LACIONS:

  • Punts de WC públics adaptats als accessos principals: Av. República Argentina, Av. dels Banys, c/ 11 i c/ 16; punts de WC públics al costat de les guinguetes.
  • Punts de dutxes y rentapeus als accessos a la platja.
  • Fonts d’aigua potable als accessos principals a la platja.
  • Accessos amb passarel·les de fusta a la sorra, amb punts accessibles fins l’aigua a Av. República Argentina, Av. dels Banys, c/11 i c/ 16; i amb passarel·les llargues als carrers Ones y Mèxic.
  • Abalisament horitzontal per a la zona de bany al llarg del litoral del municipi.
  • Canals per a l’entrada i sortida d’embarcacions al c/ Mèxic, Avet, Club Nàutic, Av. Banys, c/ 11, c/ 15 i Club Marítim, i canal específic per a l’entrada i sortida per a la pràctica del Kitesurf al c/ 10.

 

Durant tot l’any el nostre objectiu és vetllar per la protecció mediambiental de la platja com recurs natural, conjuntament amb altres organismes públics i privats, facilitar l’ús i el seu gaudiment a la població i evitar las activitats nocives, molestes o incíviques. Per fomentar l’ús responsable de la platja i facilitar el gaudiment a la ciutadania, especialment a la temporada alta de bany ens comprometem a:

• Proporcionar informació general sobre el municipi i la platja en particular a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, a les Oficines de Turisme, els panells d’informació de la platja, l’emissora municipal, a la revista el Castell i al web de Platges.
• Autoritzar, organitzar, recolzar i incentivar activitats culturals, lúdiques, esportives i de difusió mediambiental.
• Concedir llicències d’explotació de quioscos a la platja a les seves diverses modalitats.
• Prestar serveis de vigilància, inspecció i salvament a la platja.
• Prestar serveis de neteja, manteniment i recollida de residus a la platja.
• Mantenir i potenciar zones esportives i zones de jocs infantils a la sorra.
• Mantenir i millorar tots els equipaments i instal•lacions (dutxes, accessos, fonts, punts accessibles, etc.).
• Mantenir els estàndards de qualitat necessaris per la renovació de les Certificacions de qualitat i els guardons obtinguts.

OBJECTIUS TEMPORADA 2018
Per la temporada 2018 es van planificar cinc objectius de qualitat i millora per a la Gestió de les Platges:
1. Simplificació del Sistema de Qualitat i començar l’adequació a la Norma UNE-ISO 9001:2015. Fet.
2. Eficiència en els consums: separar comptadors de reg i aigua dutxes (Pineda). Continua el 2019.
3. Establiment d’un procediment per definir la sistemàtica a seguir en les accions i activitats de voluntariat a la nostra Platja. Continua el 2019.
4. Ampliar el grup de participació de les entitats del Projecte Platges. Fet.
5. Treballar els aspectes mediambientals ampliant activitats del centre mediambiental de Cal Ganxo a la Platja i amb accions internes dirigides al personal municipal. Continua el 2019.

RESULTAT DELS INDICADORS 2018
• Índex de satisfacció dels usuaris enquestats: La valoració de la qualitat de l’aigua, la neteja de la sorra, accessos, equipaments, serveis de policia i de salvament i socorrisme ha estat positiva per un 94% dels usuaris (1271enquestats).
• Qualificació sanitària de l’aigua de bany (mitja – temporada): de 32 mostres realitzades en 4 punts diferents de la platja, la qualitat de l’aigua és Excel•lent en el 85% dels casos i Bona en el 15% restant.
• Número de queixes i suggeriments dels usuaris de la platja: 187
• Número d’intervencions realitzades pels serveis de salvament i socorrisme: 1614 actuacions.
• Número d’intervencions de la Policia local: 502 actuacions.
• Neteja manual i recollida de papereres: 127.377 Kg
• Neteja mecànica: 357.657 Kg

OBJECTIUS TEMPORADA 2019
1. Eficiència en els consums: separar comptadors de reg i aigua dutxes (Pineda).
2. Establiment d’un procediment per definir la sistemàtica a seguir en les accions i activitats de voluntariat a la nostra Platja.
3. Treballar els aspectes mediambientals ampliant activitats del centre mediambiental de Cal Ganxo a la Platja i amb accions internes dirigides al personal municipal.
4. Revisió i actualització de la senyalètica de la Platja.
5. Compra de mòduls de wc estàndard i minusvàlids per completar el punt accessible del C/Mèxic.
6. Adequació dels camps de voleiplatja i pàdel i agrupació en un únic espai.
7. Accions a desenvolupar dins del projecte de Destinacions Turístiques Intel•ligents.
8. Establiment d’un procediment d’activitats esportives a la platja.