Carta de Serveis

La platja de Castelldefels està situada a uns 18 km al sud de la ciutat de Barcelona, entre dos sistemes naturals ben diferenciats: el delta del riu Llobregat, amb les seves zones humides i canyissars, i el massís del Garraf. Té una longitud de 4.840 metres, una amplada mitja ( que augmenta lleument cada any) d’uns 150 metres i una superfície aproximada de 500.000m2. Composada pels sectors següents:

 • Sector/barri de la Pineda
 • Sector/barri de “Les Lluminetes”
 • Sector/barri del Baixador

A la platja de Castelldefels accessible amb transport públic es poden practicar diversos esports, banyar-se a les tranquil·les aigües del Mediterrani o prendre el sol plàcidament.

Des del 2006 la platja de Castelldefels ha obtingut diferents certificacions de Qualitat i guardons. Actualment disposem dels següents: UNE ISO 9001:2008 Sistemes de Gestió de Qualitat, UNE ISO 13009:2016 Requisits i recomanacions per a la gestió de les platges, Bandera Blava a les platges de Lluminetes i Pineda, el distintiu SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destino) i la bandera Ecoplayas.

A Castelldefels la temporada alta de bany és de l’1 de juny al 31 de agost.

Més informació de la Diputació de Barcelona sobre la platja de Castelldefels.

Pot posar-se en contacte amb l’òrgan gestor de la platja per correu, per e-mail o presencialment a través de:

SERVEIS:

EQUIPAMENTS:

INSTAL.LACIONS:

 • WC Punts de WC públics adaptats als accessos principals: Av. República Argentina, Av. dels Banys, c/ 11 y c/ 16; punts de WC públics al costat de les guinguetes.
 • dutxes Punts de dutxes y rentapeus als accessos a la platja.
 • Fonts d’aigua potable als accessos principals a la platja.
 • Accessos amb passarel·les de fusta a la sorra, amb punts accessibles fins l’aigua a Av. República Argentina, Av. dels Banys, c/11 y c/ 16; i amb passarel·les llargues als carrers Ones y Mèxic.
 • Abalisament horitzontal per a la zona de bany al llarg del litoral del municipi.
 • Canals per a l’entrada i sortida d’embarcacions al c/ Mèxic, Avet, Club Nàutic, Av. Banys, c/ 11, c/ 15 i Club Marítim, i canal específic per a l’entrada i sortida per a la pràctica del Kite-surf al c/ 10.

 

 

Durant tot l’any el nostre objectiu es vetllar per la protecció mediambiental de la platja com recurs natural, conjuntament amb altres organismes públics y privats, facilitar l’ús i el seu gaudiment a la població i evitar las activitats nocives, molestes o incíviques. Per fomentar l’ús responsable de la platja i facilitar el gaudiment a la ciutadania, especialment a la temporada alta de bany ens comprometem a:

 • Proporcionar informació general sobre el municipi i la platja en particular en la Oficina de Atenció Ciutadana, en el “Espai del Mar”, a les Oficines de Turisme, els panells d’informació de la platja, l’emissora municipal, a la revista el Castell i al web de Platges.
 • Autoritzar, organitzar, recolzar i incentivar activitats culturals, lúdiques, esportives i de difusió mediambiental.
 • Concedir llicencies de explotació de quioscos a la platja en les seves diverses modalitats.
 • Prestar serveis de vigilància, inspecció i salvament a la platja.
 • Prestar serveis de neteja, manteniment i recollida de residus a la platja.
 • Mantenir i potenciar zones esportives i zones de jocs infantils a la sorra.
 • Mantenir i millorar tots els equipaments i instal·lacions (dutxes, accessos, fonts, punts accessibles, etc.).
 • Mantenir els estàndards de qualitat necessaris per la renovació de les Certificacions de qualitat y los guardons obtinguts.

OBJECTIUS TEMPORADA 2016/INDICADORS

Per la temporada 2016, es van planificar vuit objectius de qualitat i la millora per la Gestió de la platja:

 1. Millorar la planificació d’activitats d’oci a la platja. Assolit
 2. Millorar la integració dels telefonemes al circuït de les Reclamacions Ciutadanes. Assolit
 3. Descens dels delictes a la sorra. Assolit
 4. Simplificació del Sistema de Qualitat i començar l’adequació a la Norma UNE-ISO 9001:2015. Continua 2017
 5. Millorar el servei de recollida d’informació a la platja (enquestes y revisió de serveis). Assolit
 6. Remodelació del Tram II del Passeig Marítim. No assolit
 7. Adequació del Tram II Passeig Marítim a la Q de Platges (papereres). Continua 2017
 8. Eficiència en els consums: separar comptadors de reg d’aigua de les dutxes (Pineda). Continua 2017

RESULTAT DELS INDICADORS 2016

 • Índex de satisfacció dels usuaris enquestats: La valoració de la qualitat de l’aigua, la neteja de la sorra, accessos, equipaments, serveis de policia i de salvament i socorrisme ha estat positiva per més d’un 95% dels usuaris (1218 enquestats).
 • Qualificació sanitària de l’aigua de bany (mitja – temporada): de 40 mostres realitzades en 10 punts diferents de la platja, la qualitat de l’aigua és excel·lent en tots els casos. 100%
 • Número de queixes i suggeriments dels usuaris de la platja: 163
 • Número d’intervencions realitzades pels serveis de salvament i socorrisme: 1164 actuacions
 • Número d’intervencions de la Policia local: 681 actuacions.
 • Neteja manual i recollida de papereres: 119.341 Kg
 • Neteja mecànica: 119.623 Kg

OBJECTIUS TEMPORADA 2017

Per la temporada 2017 es planifiquen vuit objectius de qualitat i millora per a la Gestió de la platja:

 1. Simplificació del Sistema de Qualitat i començar l’adequació a la Norma UNE-ISO 9001:2015.
 2. Adequació del Tram II Passeig Marítim a la Q de Platges (papereres).
 3. Eficiència en els consums: separar comptadors de reg i aigua dutxes (Pineda)
 4. Obtindre la certificació Biosphere (Consell Comarcal del Baix Llobregat).
 5. Establiment d’un procediment per definir la sistemàtica a seguir en les accions i activitats de voluntariat a la nostra Platja.
 6. Ampliar el grup de participació de les entitats del Projecte Platges.
 7. Treballar els aspectes mediambientals ampliant activitats del centre mediambiental de Cal Ganxo a la Platja i amb accions internes dirigides al personal municipal.
 8. Potenciar les activitats del Miniclub com a foment del joc infantil a la Platja.