Carta de Serveis

La platja de Castelldefels està situada a uns 18 km al sud de la ciutat de Barcelona, entre dos sistemes naturals ben diferenciats: el delta del riu Llobregat, amb les seves zones humides i canyissars, i el massís del Garraf. Té una longitud de 4.840 metres, una amplada mitja d’uns 150 metres i una superfície aproximada de 500.000m2. Composada pels sectors següents:

 • Sector/barri de la Pineda
 • Sector/barri de “Les Lluminetes”
 • Sector/barri del Baixador

A la platja de Castelldefels, accessible amb transport públic, es poden practicar diversos esports, banyar-se a les tranquil·les aigües del Mediterrani o prendre el sol plàcidament.

Des del 2006 la platja de Castelldefels ha obtingut diferents certificacions de Qualitat i guardons. Actualment disposem dels següents: UNE ISO 9001:2015 Sistemes de Gestió de Qualitat, UNE ISO 13009:2016 Requisits i recomanacions per a la gestió de les platges, Bandera Blava a les platges de Lluminetes, Pineda i Baixador, l’adhesió al compromís BIOSPHERE (Certificació de Turisme sostenible) i  la bandera Ecoplayas.

A Castelldefels la temporada alta de bany és de l’1 de juny al 31 de agost.

Més informació de la Diputació de Barcelona sobre la platja de Castelldefels.

Pot posar-se en contacte amb la Comissió de Platja per correu, per e-mail, per telèfon o presencialment.

Oficina de Atenció Ciutadana (OAC)

Oficina de Turisme a la Platja

Tel.: 936651150 Ext. 2002 de Dilluns a Divendres de 8:00 a 15:00h.

Pàgina web: www.platjadecastelldefels.org

Descripció:

Són els responsables de garantir el bon funcionament dels serveis i la millora continua, vetllant per a la correcta dotació de recursos i per tal que el personal al seu càrrec pugui oferir un servei de qualitat.

Responsable polític: Clara Quirante

Responsables tècnics:

 • Tècnica de Platges (Coordinadora Comissió): Laura López
 • Responsable d’Informació (Comunicació i Imatge): Manel Torres
 • Responsable d’Oci (Unitat Jurídic administrativa): Carme Colomé
 • Responsable de Seguretat (Policia Local): Raul Vergel
 • Responsable de Salvament i Socorrisme (Protecció Civil): Javier Delgado
 • Responsable de Qualitat Urbana (Via Pública i Medi Ambient): Marian Sardà
 • Responsable de Turisme: Miguel Angel Vázquez
 • Responsable d’Esports: Albert Garcia
 • Responsable de Desenvolupament Organitzatiu: Ruth Pueyo

En ple funcionament durant la temporada alta de bany:

Serveis:

Equipaments:

Instal·lacions:

 • Punts de WC públics tot l’any, i adaptats durant la temporada alta, als accessos principals: c/Veneçuela, Av. República Argentina, Av. dels Banys, c/ 10 i c/ 16; punts de WC públics al costat de les guinguetes.
 • Punts de dutxes y rentapeus en tots els accessos a la sorra.
 • Fonts d’aigua potable als accessos principals a la platja i als espais verds.
 • Accessos amb passarel·les de fusta a la sorra, amb punts accessibles fins l’aigua a c/ Veneçuela, Av. República Argentina, Av. dels Banys, c/10 i c/ 16.
 • Abalisament horitzontal per a la zona de bany al llarg del litoral del municipi.
 • Canals per a l’entrada i sortida d’embarcacions al c/ Mèxic, Avet, Club Nàutic, Av. Banys, c/ 11, c/ 15 i Club Marítim, i canal específic per a l’entrada i sortida per a la pràctica del Kitesurf al c/ 10.

A què ens comprometem:

Durant tot l’any el nostre objectiu és vetllar per la protecció mediambiental de la platja com recurs natural, conjuntament amb altres organismes públics i privats, facilitar l’ús i el seu gaudiment a la població i evitar las activitats nocives, molestes o incíviques. Per fomentar l’ús responsable de la platja i facilitar el gaudiment a la ciutadania, especialment a la temporada alta de bany ens comprometem a:

 • Proporcionar informació general sobre el municipi i la platja en particular a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, a les Oficines de Turisme, els panells d’informació de la platja, l’emissora municipal, a la revista el Castell i al web de Platges.
 • Autoritzar, organitzar, recolzar i incentivar activitats culturals, lúdiques, esportives i de difusió mediambiental.
 • Concedir llicències d’explotació de quioscos a la platja a les seves diverses modalitats.
 • Prestar serveis de vigilància, inspecció i salvament a la platja.
 • Prestar serveis de neteja, manteniment i recollida de residus a la platja.
 • Mantenir i potenciar zones esportives i zones de jocs infantils a la sorra.
 • Mantenir i millorar tots els equipaments i instal·lacions (dutxes, accessos, fonts, punts accessibles, etc.).
 • Mantenir els estàndards de qualitat necessaris per la renovació de les Certificacions de qualitat i els guardons obtinguts.

Com mesurem els nostres compromisos:

RESULTAT DELS INDICADORS 2018

 • Índex de satisfacció dels usuaris enquestats: La valoració de la qualitat de l’aigua, la neteja de la sorra, accessos, equipaments, serveis de policia i de salvament i socorrisme ha estat positiva per un 94% dels usuaris (1271enquestats).
 • Qualificació sanitària de l’aigua de bany (mitja – temporada): de 32 mostres realitzades en 4 punts diferents de la platja, la qualitat de l’aigua és Excel·lent en el 85% dels casos i Bona en el 15% restant.
 • Número de queixes i suggeriments dels usuaris de la platja: 187 entrades.
 • Número d’intervencions realitzades pels serveis de salvament i socorrisme: 1614 actuacions.
 • Número d’intervencions de la Policia local: 502 actuacions.
 • Neteja manual i recollida de papereres: 127.377 Kg
 • Neteja mecànica: 357.657 Kg

Objectius de millora:

OBJECTIUS TEMPORADA 2019

 1. Eficiència en els consums: separar comptadors de reg i aigua dutxes (La Pineda).
 2. Establiment d’un procediment per definir la sistemàtica a seguir en les accions i activitats de voluntariat a la nostra Platja.
 3. Treballar els aspectes mediambientals ampliant activitats del centre mediambiental de Cal Ganxo a la Platja i amb accions internes dirigides al personal municipal.
 4. Revisió i actualització de la senyalística de la Platja.
 5. Compra de mòduls de WC estàndard i minusvàlids per completar el punt accessible del C/Mèxic.
 6. Adequació dels camps de voleiplatja i pàdel i agrupació en un únic espai.
 7. Accions a desenvolupar dins del projecte de Destinacions Turístiques Intel·ligents.
 8. Establiment d’un procediment d’activitats esportives a la platja.

OBJECTIUS TEMPORADA 2018

Per la temporada 2018 es van planificar cinc objectius de qualitat i millora per a la Gestió de les Platges:

 1. Simplificació del Sistema de Qualitat i començar l’adequació a la Norma UNE-ISO 9001:2015.
 2. Eficiència en els consums: separar comptadors de reg i aigua dutxes (Pineda). Continua el 2019.
 3. Establiment d’un procediment per definir la sistemàtica a seguir en les accions i activitats de voluntariat a la nostra Platja. Continua el 2019.
 4. Ampliar el grup de participació de les entitats del Projecte Platges.
 5. Treballar els aspectes mediambientals ampliant activitats del centre mediambiental de Cal Ganxo a la Platja i amb accions internes dirigides al personal municipal. Continua el 2019.

Drets generals de la ciutadania i/o persones usuàries dels serveis:

 • A accedir i obtenir informació actual, veraç i eficaç, d’una forma àgil de tot allò que us pugui interessar o afectar dels diferents serveis municipals.
 • A presentar una queixa o reclamació per l’omissió de tràmits o per l’endarreriment injustificat en els procediments administratius en què sigueu part interessada i, en general, per qualsevol manca d’atenció o anomalia en el funcionament dels serveis.
 • A sol·licitar una entrevista amb la persona responsable del servei i rebre atenció personalment en un termini inferior a 15 dies naturals.
 • A exigir la confidencialitat absoluta de les vostres dades personals.

Suggeriments, idees, comentaris i queixes:

 • Ens podeu adreçar els vostres suggeriments, idees, propostes, comentaris i queixes, en persona, per escrit, per telèfon o per correu electrònic, a través de les nostres oficines o de la web: castelldefels.org/suggeriments/
 • Agrairem totes les vostres aportacions. Per a nosaltres sempre constituiran una oportunitat de millora. En tots els casos, garantim una resposta en un termini màxim de 30 dies.