Salvament i socorrisme

Aquest servei té com a objectius la prevenció d’accidents, vigilància, salvament i socorrisme dels usuaris de la platja, tant a la zona immediatament limítrofa a la sorra com a l’aigua, dins del que es considera zona de bany, en tot el terme municipal de Castelldefels.

El Servei al 2020 està en funcionament: Tots els dies des del 8 de juny fins el 27 de setembre de 10,00h a 19,00h.

Disposa de 4 punts d’assistència fixes que es localitzen a l’alçada de Av. República Argentina, Avinguda dels Banys, i als carrers 11 i 16 (plaça de les Palmeres).

3 TAV (Torres avançades de vigilància) ubicades a l’Av. República Argentina, Avinguda dels Banys i al carrer 16 (plaça de les Palmeres)

8 cadires de vigilància al llarg de tota la platja, col·locades arran de l’aigua.

Cadires amfíbies per al bany de persones amb mobilitat reduïda:

  • 4 punts accessibles al c/16, Avinguda Banys, c/ 11 i l’Av. República Argentina.
  • 4 punts d’atenció per a bany adaptat adreçat a persones amb mobilitat reduïda als llocs de socors del c/ 16 (plaça de les Palmeres), c/11, Avinguda Banys i Av. República Argentina.*

*A causa de la COVID19, el servei de bany adaptat s’oferirà només al punt d’atenció del c/16 (Plaça de les Palmeres) i sota estrictes mesures de seguretat i control, tant per al personal del servei com per al banyista. Es limita la intervenció del personal del punt adaptat a la mínima imprescindible, és a dir, al préstec i desinfecció del material, per la qual cosa la persona que requereixi utilitzar la cadira amfíbia haurà de comptar amb l’ajuda de dues persones del seu entorn que han d’acompanyar-la.

És molt important atendre al color de les banderes que ens indiquen les condicions del bany i seguir les recomanacions dels socorristes i de la megafonia instal·lada al llarg de tota la platja.