Salvament i socorrisme

Aquest servei té com a objectius la prevenció d’accidents, vigilància, salvament i socorrisme dels usuaris de la platja, tant a la zona immediatament limítrofa a la sorra com a l’aigua, dins del que es considera zona de bany, en tot el terme municipal de Castelldefels.

El Servei al 2019 està en funcionament amb el calendari següent:

  • Els caps de setmana i festius des del 6 d’abril i fins al 13 de maig d’11,00h a 16,00h.
  • Els caps de setmana i festius de la segona quinzena de maig de 12,00h a 18,00h.
  • De dilluns a diumenge des de l’1 de juny fins el 30 de juny de 10,00h a 19,00h.
  • De dilluns a divendres de l’1 de juliol fins al 31 d’agost de 10,00h a 19,00h.
  • Els caps de setmana i festius de l’1 de juliol fins al 31 d’agost de 10,00h a 20,00h.
  • De dilluns a diumenge de l’1 fins el 15 de setembre d’11,00h a 18,00h.
  • Els caps de setmana i festius del 16 fins a 29 de setembre d’11,00h a 18,00h.

Disposa de 5 punts d’assistència fixes que es localitzen a l’alçada de c/ Mèxic, Av. República Argentina, Avinguda dels Banys, i als carrers 11 i 16 (plaça de les Palmeres).

3 TAV (Torres avançades de vigilància) ubicades a l’Av. República Argentina, Avinguda dels Banys i al carrer 16 (plaça de les Palmeres)

8 cadires de vigilància al llarg de tota la platja, col·locades arran de l’aigua.

Cadires amfíbies per al bany de persones amb mobilitat reduïda:

  • 5 punts accessibles al c/16, Avinguda Banys, c/ 11, l’Av. República Argentina i al c/ Veneçuela.
  • 4 punts d’atenció per a bany adaptat adreçat a persones amb mobilitat reduïda als llocs de socors del c/ 16 (plaça de les Palmeres), c/11, Avinguda Banys i Av. República Argentina.

El servei d’ajuda al bany s’ofereix tots els dies, des del dia 1 de juny al 15 de setembre, sempre que les condicions del mar ho permetin. Els socorristes són els professionals que us ajuden a la platja i són ells qui millor saben si es recomanable o no fer ús d’aquest servei.

És molt important atendre al color de les banderes que ens indiquen les condicions del bany i seguir les recomanacions dels socorristes i de la megafonia instal·lada al llarg de tota la platja.