Aquesta xifra, que comprèn el període entre el primer dia de juny i el 31 de juliol, suposa un increment del 45% respecte el mateix període de l’any passat · En gran mesura, la causa d’aquest augment és la presència de meduses, sobretot a finals de juny i durant tot el mes de juliol · Per contra, les picades de peix aranya han disminuït

El Servei de Salvament i Socorrisme de Castelldefels, a càrrec de l’empresa ProActiva, ha atès 642 usuaris per qüestions diverses entre l’1 de juny i el 31 de juliol. Comparat amb el mateix període de l’any passat, aquestes dades signifiquen un augment del 45%, ja que llavors es van atendre a 354 persones.

En l’apartat d’assistències lleus, la contínua presència de meduses a finals de juny, i sobretot al mes de juliol, n’ha estat la causa majoritària. Fins a finals de juliol, s’han hagut de fer 382 atencions per picades de medusa, mentre que al 2015 en van ser 152. En contraposició a això, les picades de peix aranya han disminuït, de les 119 de l’any passat a les 105 d’enguany.

Pel que fa a assistències greus, les persones que el Servei de Salvament i socorrisme ha hagut d’evacuar a centres hospitalaris han sigut 14. Tres d’elles van ser persones semi-ofegades que es van recuperar sense problemes i la resta ho van ser per patologies diverses (fractures, lipotímies, luxacions, etc).

Un dia en concret ha marcat el que portem d’estiu pel que fa a rescats. Dels 13 que s’han realitzat fins ara, 10 es van fer el 31 de juliol, un dia marcat per l’estat de la mar (amb un fort marejol que va fer que la bandera vermella onegés a la nostra platja).

El servei de bany per a persones amb mobilitat reduïda continua amb dades força estables any rera any. Entre l’1 de juny i el 31 de juliol, 97 persones n’han fet ús, mentre que la temporada passada en van ser 98 en aquest mateix període.

L’estat de la mar, en general, ha sigut molt bo al llarg d’aquests dos mesos. La bandera groga només ha onejat dos dies al juny i sis dies al mes de juliol. La vermella, i únicament durant dues hores, un dia (el 31 de juliol mencionat anteriorment).