Les tres platges en què es divideix el front marítim han rebut aquest reconeixement internacional per la seva qualitat: la Pineda i Lluminetes el renoven; i Baixador el recupera després de no haver-lo obtingut l’any passat.
Castelldefels torna a tenir tota la platja de Bandera Blava. Als tres trams de què consta el litoral onejarà aquest estiu l’ensenya que en certifica la qualitat ambiental.
La Fundació Europea d’Educació Ambiental (FEE) i l’Associació d’Educació Ambiental i del Consumidor (ADEAC) han tornat a distingir tota la platja amb aquest segell que en valora la qualitat ambiental, la seguretat i la neteja de les instal·lacions.
Pel que fa a la novetat d’aquesta temporada, el tram que l’any passat no va obtenir el distintiu Bandera Blava, el de Baixador, enguany sí que l’ha rebut. L’any 2016, quan els organismes que donen el guardó van fer les seves anàlisis, aquest tram estava afectat per les obres de la tercera fase del passeig Marítim, unes obres impulsades pel ministeri de Foment que, a més, van patir un retard en l’execució.
La Bandera Blava premia el compliment de paràmetres ambientals així com la qualitat de l’aigua, l’accessibilitat a la platja, la neteja, la sanitat, la seguretat, la informació ambiental que es dóna als usuaris o el respecte a la legislació

La platja de Castelldefels compta a més amb quatre punts de mostreig de la qualitat de l’aigua. Aquesta informació és actualitzada cada setmana segons la informació proporcionada per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).
A més de les tres banderes blaves, la platja té altres certificats que en confirmen la qualitat: Sicted, Ecoplayas, «Q» de Qualitat, i ISO 9001.