El regidor de Territori, Mobilitat i Platges, Xavier Amate, va assistir el passat 26 de juny al X acte de lliurament dels distintius que atorga l’Institut de Qualitat Turística Espanyola (ICTE)

El regidor de Territori, Mobilitat i Platges, Xavier Amate, va assistir el passat 26 de juny al X acte de lliurament dels distintius Q de Qualitat Turística-Platges, que atorga l’Institut de Qualitat Turística Espanyola (ICTE), celebrat a Madrid, en el Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital. El lliurament de les banderes als municipis costaners que han aconseguit les distincions per a aquest 2017 va ser a càrrec del president de l’ICTE, Miguel Mirones, i la secretària d’Estat de Turisme, Matilde Asian.

D’aquesta manera, Castelldefels torna a comptar enguany amb les banderes Q de Qualitat Turística que reconeixen la millora dels serveis que es presten als banyistes i turistes en els diferents trams de la platja del municipi (la Pineda, Lluminetes i Baixador), generant un valor afegit a la seva oferta turística. El distintiu es torna a sumar un estiu més altres segells de qualitat que ostenta la platja de Castelldefels com la bandera Blava, Ecoplayas, la certificació ISO 9001 i Sicted.

La bandera Q de Qualitat Turística per al sector de platges, és una norma que recull els requisits que ha de complir una platja, referida tant als equipaments d’ús públic, com als processos de prestació de servei a la platja en neteja, seguretat, salvament, informació…

L’ICTE és una entitat de certificació de sistemes de qualitat especialment creat per a empreses turístiques. Es tracta d’un organisme espanyol, independent, sense ànim de lucre i reconegut en tot l’àmbit nacional.

Castelldefels va aconseguir aquesta certificació el setembre de 2007. La ciutat té implantat aquest sistema de gestió de la qualitat a la seva platja. Aquest fet comporta una sèrie d’avantatges com el control de la qualitat de les instal·lacions i serveis, el registre i control més actiu de les reclamacions sobre els serveis prestats i les activitats que es desenvolupen i l’obtenció d’un reconeixement a nivell nacional i internacional.

Què significa una bandera amb la Q de Qualitat Turística?

Les Banderes amb Q de Qualitat Turística a les platges són un símbol de confiança que garanteix la gestió de les mateixes per part dels ajuntaments responsables. El compromís passa per la millora diària per assegurar el gaudi dels usuaris pel que fa a neteja, seguretat, vigilància i respecte al medi ambient.

Què significa, doncs, una bandera amb la Q de Qualitat? Que cada matí, les platges estaran netes; les papereres, buidades; que la platja compta amb avisos sobre l’estat de la mar; que hi ha socorristes qualificats per atendre qualsevol incidència; que si hi ha zones de risc o zones de natació limitat, han d’estar senyalitzades amb boies, etc. En definitiva, la bandera Q vol dir que l’ajuntament que gestiona l’arenal està completament compromès amb la preservació mediambiental i es responsabilitza que tot es faci de la millor manera possible respectant dunes, fauna i flora. Així mateix, es vigila minuciosament la seguretat