L’Ajuntament recorda que està prohibida la circulació o presència de gossos o altres animals a la platja. Aquesta prohibició està regulada a l’article 20 de l’Ordenança Municipal sobre Tinença d’Animals.

L’incompliment d’aquesta norma, estipulada com a greu, pot comportar una multa de 150 a 300 euros.