L’Ajuntament ha impulsat un pla per augmentar la qualitat dels serveis que es presten a la platja.S’incrementa el servei de neteja i es reforça la presència de la Policia Local. Per fer-ho es comptarà amb la participació de més personal. Així, aquest estiu s’incorporen dos agents de qualitat que realitzaran les següents tasques: seguiment i control de l’estat de la platja, qüestions realacionades amb l’estat dels serveis, mobiliari, equipament, etc; realització d’enquestes de satisfacció ciutadana; donar informació a les persones usuàries de la platja i registre i derivació de les incidències diàries a més del seguiment de les mateixes.

Millorar la neteja a la platja

D’altra banda s’incorporaran  7 persones més per augmentar la qualitat de la platja dels serveis de neteja. Es pretén amb això dos objectius: d’una banda la millora de la neteja dels barris de Baixador, Lluminetes i la Pineda i de l’altra l’optimització ambiental de l’espai dunar. Les accions que es duran a terme comprenen la neteja dels solars, parcs, parterres i aparcaments de la zona litoral i dels voltants de les zones d’oci nocturn. També s’ha previst incrementar la neteja els dies previs i posteriors a activitats lúdiques realitzades al front marítim. Pel que fa a la millora ambiental de l’espai dunar, les tasques consistiran en la retirada de plantes invasores en les zones de sorra o en la realització de qualsevol altra actuació que la unitat de Medi Ambient i Serveis Urbans consideri necessari i el suport a les tasques es sensibilització ambiental i de millora del medi ambient.

Ampliació d’agents de la Policia Local a la zona

Aquest pla també inclou l’augment del nombre d’agents de la Policia Local destinats al servei de platges que passen de 6 a 9 més una patrulla de seguretat ciutadana. L’objectiu és complir la normativa de les ordenances municipals de civisme i platges i impulsar funcions de prevenció de delictes per incrementar la seguretat de la zona.

Amb aquest equip d’agents es garanteix personal fix a la zona comercial de l’avinguda dels Banys i la plaça de les Palmeres. A més dos agents patrullaran en quads per la zona de la sorra i dues prestaran el servei amb bicicleta al llarg del passeig Marítim.