La platja és un lloc especial i, per això, els residus que s’hi aboquen allà són recollits i gestionats d’una manera especial

L’Ajuntament de Castelldefels ha posat en marxa per a aquest estiu la campanya “Gestió especial per a un lloc especial” amb l’objectiu de sensibilitzar sobre la recollida de residus a la platja.

–Com es gestionen els residus recollits a la platja?

La platja és un lloc especial i, per això, els residus que s’hi aboquen allà són recollits i gestionats d’una manera especial. Hi ha dos tipus de punts d’abocament i recollida de residus:

  • Les guinguetes (popularment, “xiringuitos”), on els gestors han de separar els residus en 4 fraccions:
  • Vidre: en un contenidor específic
  • Matèria orgànica: en un contenidor específic
  • Cartró  o paper de grans dimensions: que han de doblegar i lligar, com en el servei porta a porta que es fa als establiments de la ciutat.
  • “Fracció inorgànica o seca”: en un contenidor específic. Aquesta fracció inclou tant els envasos lleugers, com el paper de petites dimensions i la resta de residus

Aquest sistema de recollida es diu “residu mínim” i a la platja és viable degut a la tipologia de residus que s’hi recull. Als carrers de la ciutat el sistema de gestió és l’anomenat “de cinc fraccions”.

  • Les papereres blaus de la sorra, destinades a banyistes i altres usuaris de la platja. Aquí els usuaris han de dipositar els residus sense seleccionar, tots junts.

 

–Què se’n fa d’aquests residus sense separar?

Després d’una anàlisi de la tipologia dels residus recollits a les papereres blaves, es va comprovar que la majoria d’aquests es corresponen amb els que es defineixen com a “fracció inorgànica o seca”.

Per això, aquests residus són portats (com la “fracció inorgànica” de les guinguetes) a la planta de triatge de Molins de Rei, on són separats per al posterior reciclatge de tots aquells materials recuperables.

–Per què no hi ha més papereres?

El servei està dimensionat per ser sostenible: la majoria de dies de la setmana, les papereres de la platja són suficients. Quan s’omplen, els usuaris dipositen al costat de la paperera bosses amb escombraries, podent-se generar durant unes hores una imatge que fa pensar que hi hagi poques papereres a la sorra.

Augmentar-ne el número implicaria un increment de vehicles trepitjant els paviments del passeig (delicats) i una despesa energètica i econòmica insostenible, especialment tenint en compte que la majoria de dies les papereres s’aixecarien sense estar plenes.

–Reduïm i siguem responsables

Cal que tots els ciutadans ens fem co-responsables de la cura del medi ambient. En matèria de residus això implica fer ús de les tres R:

  • Reduir  – generem menys residus, consumim sols allò que sigui necessari!
  • Reutilitzar  – aprofitem al màxim la vida útil dels objectes!
  • Reciclar – quan la vida útil arriba a la seva fi, afavorimel seu reciclatge separant-los correctament!