L’Ajuntament considera que “la prioritat és garantir la bona qualitat de l’aigua de bany i per tant la prohibició de banyar-se es mantindrà fins que tinguem tota la seguretat que aquesta qualitat és tan bona com abans de l’incident”. A causa de l’episodi de contaminació de l’aigua el passat 3 de juliol, a la platja de la Pineda es manté de manera preventiva la bandera vermella, que prohibeix el bany. La zona que s’ha vist afectada és el tram comprés entre els carrers 13 i 20. L’Ajuntament considera que “la prioritat és garantir la bona qualitat de l’aigua de bany i per tant la prohibició de banyar-se es mantindrà fins que tinguem tota la seguretat que aquesta qualitat és tan bona com abans de l’incident”.

D’altra banda, L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), que és l’administració responsable, ja va recollir mostres el passat 3 de juliol per analitzar la possible presència de Escherichia coli, un tipus de bacteri la majoria dels quals són inofensius, però alguns són capaços de produir dolors relacionats amb el tracte gastrointestinal o infeccions urinàries. L’ACA també ha desplaçat un inspector a la zona afectada. Des de l’Ajuntament de Castelldefels s’espera tenir coneixement aquest mateix 4 de juliol del resultat de les analítiques. “Amb aquests resultats a la mà es podrà decidir si es permet el bany o no, sempre amb la premissa de que es garanteixi la seguretat de les persones”.

També es comunica que l’incident no afecta a la sorra i per tant s’hi pot estar i prendre el sol. No hi ha cap risc. Els accessos a la platja ja estan oberts. Només resta perimetrat amb tanques la zona a l’entorn del pluvial. Això sí, lamentablement la pudor es mantindrà uns dies tot i que no hi ha abocament, a causa de l’aigua estancada.
Els tècnics municipals estan treballant des del primer moment per conèixer totes les causes. Podrien incidir diversos factors, un dels quals és el well point (una tècnica per permetre baixar el nivell freàtic abans d’iniciar unes obres d’excavació) amb motiu d’unes obres que s’hi estaven realitzant a la zona. Un cop estiguin delimitades les causes, l’Ajuntament valorarà quines actuacions s’hauran de fer per solucionar-les i a quina administració supramunicipal correspon portar-les a terme, ja que en aquest cas poden intervenir tant l’ACA (construcció de les infraestructures hidràuliques) com l’Entitat Metropolitana de Sanejament (encarregada del manteniment).