Banyar-se no implica cap risc per a la salut • L’Ajuntament ha actuat aquests dies tenint present la seguretat de les persones per sobre de tot i per això, tot i que el risc era mínim, es va posar la bandera vermella de manera preventiva. La platja de la Pineda de Castelldefels ha obert aquest 5 de juliol amb bandera verda. El resultat de les proves analítiques realitzades per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) asseguren que la qualitat de l’aigua està dins dels paràmetres normals i per tant ja és apta per al bany. Des de l’ACA s’afirma que durant els pròxims dies es realitzarà alguna anàlisi més per tal de fer un seguiment.

Així doncs, banyar-se no implica cap risc per a la salut. L’Ajuntament de Castelldefels ha actuat aquests dies tenint present la seguretat de les persones per sobre de tot i per això, tot i que el risc era mínim, es va posar la bandera vermella de manera preventiva a la platja de la Pineda.

En aquests moments, hi ha màquines excavadores que estan treballant a la sorra, com a mesures immediates que l’Ajuntament va demanar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) en una reunió que es va celebrar el passat 4 de juliol. Aquestes tasques han estat assumides per Aigües de Barcelona, companyia encarregada del sanejament. Aquestes màquines estan realitzant moviments de sorra per netejar l’últim tram del col·lector de pluvials. El que s’està fent concretament és extraure aigua bruta del col·lector dels pluvials mitjançant camions cuba i es trasllada al col·lector d’aigües residuals pròxim. Quan estigui net aquest últim tram del col·lector pluvial es posarà sorra.

Està previst que les males olors remetin a mesura de que es vagin realitzant aquestes tasques de neteja. Paral·lelament, s’està treballant amb aquestes administracions en la revisió del protocol d’actuació en situacions extraordinària com la que s’ha viscut aquests dies.