Aquesta temporada la platja de Castelldefels disposa de cinc certificacions que reflexen l’esforç per la qualitat, tant en la gestió que se’n fa com en els serveis que ofereix

Des de 2006 la platja de Castelldefels ha anat obtenint diferents certificacions i guardons que constaten la seva qualitat.

Aquest estiu, compta amb aquestes cinc distincions:

  • «Q» de Qualitat

Es tracta de l’UNE ISO 13009:2016, sobre Requisits i recomanacions per a la gestió de les platges: certificació específica de Platges (Q de Platges). Depèn de l’Instituto para la Calidad Turística de España (ICTE). La «Q» es una marca espanyola de prestigi a la qual s’opta voluntàriament. S’obté quan s’evidencia l’acompliment dels criteris que estableix.

  • UNE ISO 9001

Aquest sistema avalua els Sistemes de Gestió de Qualitat, i els concedeix certificació. La platja està certificada amb la norma 2008 i aquest juliol passarà l’auditoria per obtenir la revisió de la norma 2015.

  • Bandera Blava

És potser el reconeixement de més prestigi. La bandera certifica l’ecoqualitat turística de platges i ports. Aquesta certificació ambiental, amb trenta anys d’història, la concedeix cada any l’Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), organització independent però reconeguda pel Ministeri de Medi Ambient. La Bandera Blava promou i reconeix els esforços, públics i ciutadans, per complir els criteris exigits de legalitat, accessibilitat, sanitat, educació ambiental, neteja i seguretat a platges i ports.

  • Certificat Biosphere

Es fonamenta en estàndards basats en els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de l’ONU, i segueix les directrius i recomanacions emanades de la Carta Mundial de Turisme Sostenible+20. Aquesta certificació promou un turisme desenvolupat d’una manera racional, amb models no agressius envers el medi ambient des d’una perspectiva d’enriquiment social i cultural. El Certificat Biosphere ha substituït aquesta temporada al segell SICTED, que Castelldefels també tenia els últims anys.

  • Bandera Ecoplayas

Any rere any, la Bandera Ecoplayas distingeix les platges que destaquen per la seva política de qualitat mediambiental. La concedeix l’Associació Tècnica per a la Gestió de Residus, Neteja Urbana i Medi Ambient, Ategrus. La bandera Ecoplayas acredita l’excel·lència com a reflex de la línia d’actuació de la gestió de les platges en benefici dels usuaris i de la societat global, amb criteris objectius en matèria d’equipament i manteniment.