L’episodi de pluges que ha tingut lloc  els passats dies a Catalunya, ha alterat la qualitat de les aigües de manera general a les platges. Aquest any, a causa de les intenses tempestes dels últims dies, hem vist com han llegat tot tipus de residus i brutícia a la nostra costa que procedeix de llocs fins i tot allunyats. Aquesta situació no és habitual en la nostra platja ja que depèn de les corrents i la direcció del vent.

El passat 20 de juliol, l’Àrea Metropolitana de Barcelona va fer una neteja especial, manual i mecànica, per recollir la gran quantitat de restes i elements vegetals dipositats a la riba a causa de tempesta. La neteja que realitza l’AMB és diària, per tant els residus sòlids, no és que no es recullin, és que van arribant durant la jornada al nostre litoral. Des de l’Ajuntament de Castelldefels s’ha instat a l’AMB en què faci èmfasi que es controli més l’eficiència de les màquines, i es posin així mateix més mitjans manuals si és necessari per a la franja humida.

El servei de neteja està en contacte amb l’Agència Catalana de l’Aigua, que disposa de la App Platges.Cat on es dóna informació de la qualitat de l’aigua de les platges catalanes, que a la nostra costa segons les últimes analítiques és d’Excel·lent.