En tot el litoral català després d’un episodi de pluges no es pot garantir la qualitat de les aigües de bany, i això és perquè les analítiques no són immediates i perquè els rius, rierols i torrents baixen carregats de residus arrossegats per l’aigua de pluja

En el cas de la platja de Castelldefels, a la que tenim una xarxa separativa – en què els pluvials van canalitzats i separats dels residuals- aquest arrossegament de les aigües que es produeix en episodis de pluja no admet objectes voluminosos, però si burilles de cigarret, i altres brutícies del carrer. Així com peixos d’aigua dolça o fins i tot tortugues que es troben en el sistema pluvial a la plaça Barona; la Corredora; o fins i tot al llac del Parc Mediterrani de la Tecnologia (UPC). Aquests peixos arrossegats per les aigües pluvials moren en entrar en contacte amb l’aigua salada o bé surten com en el cas de les tortugues en altres llocs de la platja.

Per aquest motiu, en temporada de bany, sobretot si tenim un dia de sol radiant després de ploure i s’omple la platja de banyistes es col·loca la bandera groga per precaució o fins i tot bandera vermella depenent del que s’observi en l’aigua.