L’AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona) iniciarà aquesta setmana les actuacions de la Fase V de dunes híbrides • Els treballs duraran aproximadament set dies • l’Ajuntament de Castelldefels te des de l’any 2011 formalitzat amb l’AMB un conveni de gestió de servei de manteniment de la platja. Entre les actuacions que fa l’AMB a la platja de Castelldefels está el manteniment i neteja de la zona de dunes i la posada en valor d’aquests espais

Una de les prioritats de l’AMB és mantenir i protegir les platges del litoral metropolità. Es tracta de recuperar l’estat natural dels sistemes dunars, compatibilitzant la seva funció ambiental amb la de l’ús ciutadà, sense oblidar la funció de defensa, cada vegada més evident.

Les dunes són reservoris de sorra que sovint mitiguen o impedeixen els efectes dels temporals i que, a més, són l’hàbitat de diverses espècies animals i vegetals autòctones. L’AMB desenvolupa nombroses accions, incloses en el projecte Dunes Híbrides, per preservar i millorar aquests ecosistemes.

L’objectiu del projecte Dunes Híbrides, fruït de la col·laboració entre l’AMB i el projecte europeu OPERAs, ha estat fer operativa la gestió dels ecosistemes de les dunes litorals del delta del Llobregat.  L’acció finançada per l’AMB tenia l’objectiu de cercar estratègies visibles de construcció i manteniment de dunes litorals, a través del rejoveniment i creació de noves dunes i la gestió multifuncional d’aquestes. Com els anteriors treballs de les Dunes Híbrides la cinquena fase es centra a l’hemidelta sud del Llobregat que inclou Castelldefels, Gavà, Viladecans i El Prat de Llobregat.

Actuacions previstes a la V fase del projecte

Des de l’inici d’aquest projecte s’ha anat confirmant el paper fonamental que representen les dunes com la millor protecció natural respecte a aquestes amenaces:

  • Pujada del nivell del mar d’un metro o més, en cas de baixes presions, la qual cosa provoca la inundació marina de les platges.
  • Episodis de temporals amb onatge superior a 2’5 metres d’alçada
  • Pujada del nivell del mar degut al canvi climàtic. El reservori de sorra de les dunes aporta estabilitat al sistema envers aquest fet.

El projecte se centra en les següents actuacions:

Construcció de dunes

En zones on s’han perdut o que, tot i que comencen a formar-se, no poden créixer de forma autònoma degut a diferents processos lligats a la freqüentació

Construcció de dunes d’entorn de sortides de pluvials

El canal de desembocadura de les aigües pluvials que arriben a la platja de Castelldefels es col·lapsa de sorra aportada pels vents d’oest i sud-oest, principalment. Aquest col·lapse pot provocar problemes de drenatge en les cotes més baixes de la ciutat i també (quan és total) el desviament del canal, inundant la platja de residus arrossegats per la pluja de manera que pot perjudicar greument l’aspecte de la platja així com la qualitat sanitària de la sorra.

Es tracta de crear una zona de dues d’uns 20 metres d’amplada i uns 50 metres de llarg en perpendicular al mar i realitzar una plantació densa per una estabilització ràpida de la sorra desplaçada, ja que aquestes orientacions estan molt exposades al vent.

Reforç de dunes existents

Els treballs consistiran en acumular sorra a la línia en que es comencen a formar les dunes, normalment a la part frontal (costat mar) de la zona amb vegetació

Entre els anys 2014 i 2017 es van portar a terme quatre fases d’aquest projecte i es va crear la Guia de Gestióde Platges Metropolitanes. Durant aquest periode es van realitzar nombrosos treballs a les dunesals municipis de Castelldefels, Gavà, Viladecans i el Prat de Llobregat i també a la barra de sorra de la desembocadura del Besòs. En total es va treballar sobre 5.200 metres de front litoral on es van construïr dunes noves i reforçat les existents, sobre una superfície d’uns 35.000 m2. També es va fer la plantació de prop de 7.200 plantes i es van eliminar 82.000 kg de vegetació invasora en 250.000 m2.