El dia 24 de desembre, dilluns laborable, també es dobla la recollida de la fracció de resta en el torn de tarda

L’Ajuntament de Castelldefels, a través de l’empresa municipal Serveis Ambientals de Castelldefels (SAC), reforça un any més el servei de neteja i recollida de residus en els dies festius nadalencs. Pel que fa a anys anteriors, enguany el dispositiu compta amb un augment d’efectius i equips operatius i incrementi també la freqüència de pas.

– El dia 24 de desembre dilluns laborable, es doblarà la recollida de la fracció de resta en el torn de tarda.

– El dia 25 de desembre els serveis són els següents:

 • 4 equips de barredoras formats per un maquinista i un peó.
 • 1 equip de mobles format per un conductor de 2a i un peó
 • 2 equips de recollida de papereres platja i centre
 • 1 equip de neteja de places
 • 1 equip d’intervenció de neteja amb aigua a pressió
 • 2 equips neteges de parcs
 • 4 recollides de bilateral de resta
 • 1 equip de bilateral de selectiva
 • 4 equips de sobreeiximents en àrees etc.


– El dia 26 de desembre els serveis són els següents:

 • 6 equips de barredoras formats per un maquinista i un peó.
 • 1 equip neteja de places
 • 1 equip de recollida de mobles
 • 2 equips d’intervenció amb l’equip d’aigua a pressió
 • 3 equips de buidats de papereres
 • 2 equips neteja de parcs
 • 4 equips de neteja d’àrees sobreeiximents
 • 8 equips de recollida resta i selectiva bilateral

– El dia 01 de Gener de 2019 els serveis són els següents:

 • 3 equips de barredoras formats per un maquinista i un peó
 • 6 equips de recollida d’àrees sobreeiximents
 • 4 equips de bilateral recollida de resta
 • 2 equips de parcs
 • 1 equip d’intervenció amb l’equip d’aigua a pressió
 • 2 equips de buidats de papereres
 • 1 equip de neteja de places