Aquestes targetes de pagament són exclusivament per aquells usuaris que no paguen l’Impost de Circulació (IVTM) a Castelldefels i que reuneixen els requisits exigits a l’Ordenança Fiscal núm.17

Ja estan a la venda les targetes identificatives per a 2019 per a l’estacionament a la Zona Verda de la Platja. Aquestes targetes de pagament són exclusivament per aquells usuaris que no paguen l’Impost de Circulació (IVTM) a Castelldefels i que reuneixen els requisits exigits a l’Ordenança Fiscal núm.17

Aquest any, els preus de les targetes identificatives són les següents:

• 35 €, pels usuaris que l’adquireixin durant els mesos de gener, febrer,març, juliol, agost, setembre, octubre, novembre i desembre

• 45 €, pels usuaris que l’adquireixin durant els mesos d’abrilmaig juny

Per adquirir la targeta identificativa a cost, ja poden adreçar-se a les oficines de Serveis Ambientals de Castelldefels (SAC), al Passatge de les Caramelles, 2 en el següent horari:

• De dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 hores

• Dilluns, dimarts i dijous, de 16 a 18 hores

Aquestes targetes identificatives caducaran el 31 de desembre de l’any 2019.

+ INFO:

• www.castelldefels.org/ord17

• www.sac.es

 

CONTACTE:

 93 664 61 24 

 sac@sac.es