Aquest servei té com a objectius la prevenció d’accidents, vigilància, salvament i socorrisme dels usuaris de la platja, tant a la zona immediatament limítrofa a la sorra com a l’aigua, dins del que es considera zona de bany

Aquest dissabte comença el servei de Salvament i Socorrisme de la Platja, que a Castelldefels desenvolupa l’empresa adjudicatària Pro-activa Serveis Aquàtics SL. Aquest servei té com a objectius la prevenció d’accidents, vigilància, salvament i socorrisme dels usuaris de la platja, tant a la zona immediatament limítrofa a la sorra com a l’aigua, dins del que es considera zona de bany, en tot el terme municipal de Castelldefels.

El Servei al 2019 està en funcionament amb el calendari següent:

  • Els caps de setmana i festius des del 6 d’abril i fins al 13 de maig d’11 a 16h.
  • Els caps de setmana i festius de la segona quinzena de maig de 12 a 18h.
  • De dilluns a diumenge des de l’1 de juny fins el 30 de juny de 10 a 19h.
  • De dilluns a divendres de l’1 de juliol fins al 31 d’agost de 10 a 19h.
  • Els caps de setmana i festius de l’1 de juliol fins al 31 d’agost de 10 a 20h.
  • De dilluns a diumenge de l’1 fins el 15 de setembre d’11 a 18h.
  • Els caps de setmana i festius del 16 fins a 29 de setembre d’11 a 18h.

Disposa de 5 punts d’assistència fixes que es localitzen a l’alçada de carrer Mèxic, Av. República Argentina, Avinguda dels Banys, i als carrers 11 i 16 (plaça de les Palmeres).

3 TAV (Torres avançades de vigilància) ubicades a l’Av. República Argentina, Avinguda dels Banys i al carrer 16 (plaça de les Palmeres)

8 cadires de vigilància al llarg de tota la platja, col·locades arran de l’aigua.

Cadires amfíbies per al bany de persones amb mobilitat reduïda:

– 5 punts accessibles al carrer 16, Avinguda Banys, carrer 11, l’Av. República Argentina i al carrer Veneçuela
– 4 punts d’atenció per a bany adaptat adreçat a persones amb mobilitat reduïda als llocs de socors del carrer 16 (plaça de les Palmeres), carrer 11, Avinguda Banys i Av. República Argentina.

El servei d’ajuda al bany s’ofereix tots els dies, des del dia 1 de juny fins el 15 de setembre, sempre que les condicions del mar ho permetin. “Els socorristes són els professionals que ajuden a la platja i són ells qui millor saben si es recomanable o no fer ús d’aquest servei”, adverteixen des del servei. “És molt important atendre al color de les banderes que ens indiquen les condicions del bany i seguir les recomanacions dels socorristes i de la megafonia instal·lada al llarg de tota la platja”.

Recomanacions: PlatjadeCastelldefels.org

+ INFO:

• Salvament i socorrisme a Castelldefels

• www.pro-activa.es

• Facebook Pro-Activa

• Diputació de Barcelona