El trencament d’una canonada de la xarxa d’aigües residuals a Gavà va provocar la setmana passada incidències a la xarxa d’aigües pluvials de Castelldefels. Encara que ja s’ha reparat, l’Ajuntament ha decidit per precaució mantenir un tram de la platja de 150 metres al c/17 amb bandera vermella fins que les analítiques que s’hi estan realitzant garanteixin la qüalitat de l’aigua a la zona.
La setmana passada es va produir un trencament en una canonada d’impulsió, en un tram d’uns 12 metres de longitud situat al costat del camí de la Pineda de Gavà, a l’interior d’una parcel·la privada. El trencament es va reparar el passat dimecres però ha afectat directament a un tub d’impulsió de grans dimensions que transporta les aigües residuals a la depuradora Gavà-Viladecans.

Aquest incident, encara que ja resolt, ha provocat sortides puntuals d’aquestes aigües al mar a la platja de la Pineda (plaça de les Palmeres), motiu pel qual oneja la bandera vermella en aquesta zona fins que es garanteixi la qualitat de l’aigua.

Tant l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) com l’Agencia Catalana de l’Aigua (ACA) estan realitzant analítiques periódiques de la qüalitat de l’aigua del mar a la zona. L’Ajuntament de Castelldefels ha decidit per precaució mantenir la bandera vermella a una zona de 150 metres al carrer 17 fins que els resultats d’aquestes analítiques confirmin el bon estat de l’aigua.