Es confirma amb les últimes analítiques la qualitat microbiològica de l’aigua de les platges de Castelldefels. Després dels últims incidents que han posat en qüestió la qualitat de les aigües de bany de les platges de Castelldefels ara amb els resultats de les últimes analítiques de les aigües de bany de Castelldefels es confirma la seva qualitat excel.lent responen al perfil establert en base a les dades analítiques dels controls dels darrers quatre anys.

Des de l’any 1990 l’Agència Catalana de l’Aigua és la responsable de realitzar, durant l’estiu el control de la qualitat de les zones de bany a Catalunya (platges i zones interiors), seguint els criteris de la Directiva 2006/7/CE sobre la gestió de la qualitat de les aigües de bany i de la seva transposició al RD 1341/2007.
Quinzenalment s’avalua la qualitat microbiològica de l’aigua. T
Tant els controls periòdics com el perfil de les platges de Castelldefels es poden consultar a la pagina web de l’Agencia Catalana de l’Aigua: http://bit.ly/2ks8Ue6