La gestió de la platja de Castelldefels es realitza en base a un sistema de millora contínua, D’una manera estable, atès que es ve efectuant des de l’any 2006, amb l’aplicació d’estàndards de qualitat de reconeixement contrastat

Castelldefels forma part del conjunt de platges de l’Àrea Metropolitana, que és el principal espai d’ús lúdic de la metròpoli de Barcelona, amb més de 10,5 milions de visitants l’any. La platja del nostre municipi destaca per la qualitat, avalada per diferents reconeixements anuals nacionals i internacionals, i per la seva personalitat diferenciada.

D’una manera ja estable, atès que es ve efectuant des de l’any 2006, la gestió de la platja de Castelldefels es realitza basant-se en un sistema de millora contínua, amb l’aplicació de la «Q» de qualitat turística, ISO 13009:2016, a la qual s’afegeix la certificació ISO 9001:2015.

L’equip tècnic de platges, conformat per diferents Àrees municipals de l’Ajuntament, treballa de manera transversal totes les qüestions que afecten a la platja amb criteris de qualitat, establint uns objectius de millora cada temporada i realitzant un treball conjunt.

Nou punt d’atenció de la Policia Local

Durant la temporada alta de platges, la instal·lació del mòdul de la Policia Local –una de les novetats de la temporada 2019– ha permès la millora de l’atenció ciutadana, gràcies a l’habilitació d’aquest espai, més reservat i apte per a les reunions entre policia i ciutadania durant l’horari de màxima afluència de la platja (de 10 a 19 h).

Pel que fa a les hores de màxima afluència en horari nocturn, la Policia Local ha realitzat 74 controls d’horari als establiments d’oci nocturn i l’espai públic, els divendres, els dissabtes i els dies festius entre les 23 i les 7 h. S’ha perseguit l’objectiu de continuar millorant en la convivència entre els diferents usos que es fan de la platja.

Civisme en l’oci nocturn

En aquest sentit, destaca també la implantació del Servei de Civisme de l’Oci nocturn a la platja, operatiu durant tretze setmanes, del 14 de juny al 13 de setembre, tots els divendres entre les 22 i les 2 h.

Aquest servei ha fet un total de 299 intervencions socioeducatives de sensibilització i mediació de conflictes entre un col·lectiu de més de dos mil joves. Els responsables del servei valoren positivament el treball de coordinació amb les entitats veïnals de Lluminetes i Can Bou, que s’han mostrat molt col·laboratives.

Gestió i sensibilització ambiental

L’operatiu de platges a Castelldefels ha fet una aposta decidida per la millora de la gestió mediambiental, com acrediten les certificacions de què disposa, Bandera Blava, Ecoplayas i Biosphere. N’és una mostra la millora constant de la eficiència de les instal·lacions, com ara la separació de la xarxa d’aigua de dutxa i de reg iniciada l’any 2018 i que ha continuat aquest any. A més, la xarxa separativa d’aigües amb què compta el municipi, més respectuosa amb el medi, transporta les aigües residuals cap a la Depuradora de Gavà-Viladecans de manera separada de les aigües pluvials. Les aigües pluvials són, doncs, acumulades al col·lector-interceptor de gran capacitat de les conques centrals de Castelldefels (paral·lel a l’autopista C-32) i van a parar al mar quan s’assoleix el nivell de sobreeiximent.

Aquesta temporada, el trencament d’una canonada metropolitana a Gavà va provocar incidències puntuals a la xarxa d’aigües pluvialsi residuals, amb sortides d’aigües directes al mar a la platja de la Pineda, a l’alçada de la plaçade les Palmeres. Per aquest motiu va onejar la bandera vermella en aquesta zona fins que, al cap de pocs dies, es va poder garantir la qualitat de l’aigua, d’acord amb els resultats de les analítiques de control que es van dur a terme.

S’han realitzat una quinzena d’accions mediambientals a la platja, acions de neteja, sensibilització i divulgació, tant des d’iniciatives privades dins dels programes de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) de diferents empreses, com en col·laboració amb organismes públics i entitats mediambientals dins dels projectes ‘Let’s Clean Europe’, promogut per l’Agència de Residus de Catalunya, al maig; Libera (SEO Birdlife i Ecoembes), al juny i al setembre; i ZeroBeach (Rezero i Eco-Union), entre d’altres. En aquest sentit, l’Ajuntament ha implementat un protocol per a gestionar les sol·licituds d’aquests tipus d’accions. El protocol s’ha aprovat aquest setembre, i en breu es podrà realitzar a través d’un tràmit a la pàgina web de l’Ajuntament de Castelldefels, Castelldefels.org.