Les primeres mesures es posen en marxa ja aquest 8 de maig amb talls al trànsit rodat d’un tram del passeig Marítim i de l’avigunda Manuel Girona i amb la creació d’una illa de vianants entorn la plaça Espanya (Caputxeta)

La crisis sanitària del coronavirus ha comportat canvis dràstics en la mobilitat, amb reduccions en el nombre de desplaçaments que superen el 90%, i amb nous criteris de
distància social per garantir la salut que impliquen un nou paradigma per a la gestió de la mobilitat en els propers mesos, inclús anys.

En aquest sentit, l’Ajuntament de Castelldefels està treballant en un conjunt de mesures per recuperar la confiança en el sistema de transport públic com a mode de transport prioritari i sostenible, a la vegada que impulsar sobretot la mobilitat activa per tal de donar fi al sedentarisme del confinament amb nous hàbits més saludables.

Castelldefels és un municipi amb molts carrers amb voreres estretes que no permeten garantir la distància de seguretat entre les persones i s’ha d’actuar el més aviat possible.

L’objectiu de les propostes és:

• Garantir els distanciament social per controlar el confinament de la malaltia i evitar una segona corba

• Guanyar espai públic pels desplaçaments dels vianant, amb lo que obtindrem una major confiança en els desplaçament curts del veïns fomentant a la vegada la recuperació del comerç i l’activitat econòmica local

• Fomentar els modes de desplaçament que s’han demostrat més efectius en aquesta crisi en la línia de les recomanacions de l’AMB. El modes actius com la bicicleta i el caminar a la vegada que recuperar la confiança en el transport públic garantint-se les mesures de seguretat

Amb aquests objectius, a partir d’aquest divendres 8 de maig es posen en marxa les primeres mesures del nou pla de mobilitat:

• Es talla al trànsit rodat el passeig Marítim entre el carrer 10 i el carrer 23, el límit amb el terme municipal de Gavà. El tall és efectiu durant les 24 hores de tots el dies de la setmana

• Es talla al trànsit rodat l’avinguda Manuel Girona entre la plaça Joan XXIII i el carrer Major. El tall és efectiu de 9 a 20 hores, tots els dies de la setmana

• Creació d’una illa de vianants sense trànsit rodat a l’entorn de la plaça Espanya, coneguda popularment com la plaça de la Caputxeta. Es comença tallant el carrer Doctor Trueta entre l’avinguda Constitució i el carrer Arcadi Balaguer, el carrer Llibertat entre la mateixa plaça Espanya i el carrer Doctor Ferran, i tot el carrer Pompeu Fabra. Aquesta modificació és efectiva les 24 hores de tots els dies de la setmana.

* Cal tenir en compte que no es tracten de talls totals. Es permet l’accés a guals (pàrkings), zones de càrrega i descàrrega i a bicicletes.