L’Ajuntament ha posat en marxa el protocol aprovat per la Generallitat segons el qual no es pot garantir la qualitat de l’aigua després d’un episodi de pluges

La bandera vermella de prohibit el banys onejarà durant el dia d’avui a les tres platges de Castelldefels per possible alteració temporal de la qualitat microbiològica de l’aigüa com a conseqüència de les darreres pluges. Es tracta d’una mesura preventiva, ja que no es pot garantir la qualitat de l’aigua del bany. Aquesta situació es podria mantenir si les pluges continuen.

L’Ajuntament de Castelldefels està seguint en tot moment el protocol elaborat per l’Agència Catalana de l’Aigua i aprovat pel departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. Aquest protocol estableix que s’ha de restringir el bany a les platges durant episodis de pluges o en situacions d’incidències puntuals. En règim de pluges, la restricció a les platges serà de 24-48 hores, període que es pot allargar, excepcionalment, fins a les 72 hores en funció de la intensitat de les pluges i el nivell d’afecció a les platges; si les precipitacions són continuades s’ampliaran els períodes de restricció. En casos d’incidències, les restriccions s’ajustaran a la situació de cada cas.

Val a dir que l’aportació d’aigua procedent de la pluja, tant al mar con a sistemes d’aigua dolça, és una situació generalitzada. És per això que la Generalitat ha aprovat aquest protocol destinat a tots aquells municipis que tenen en el seu territori aigües de bany. En aquestes situacions no es pot garantir la bona qualitat de l’aigua i menys encara en el moment excepcional que ens trobem per la pandèmia sanitària provocada per la Covid-19.