L’AMB continuarà amb les accions neteja, manteniment i control exhaustiu de les platges metropolitanes, amb inspeccions periòdiques, però la regressió de les platges desaconsella el tradicional llaurat generalitzat que es feia en aquestes dates, i que s’ha anat reduint progressivament

Actuacions de neteja de la sorra que es feien anteriorment, com el llaurat mecànic en profunditat, ara ja no es poden realitzar de forma generalitzada, segons informa l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), organisme responsable de la gestió de les platges, en coordinació amb els diferents ajuntaments.

D’acord amb els darrers estudis cal preservar al màxim l’estabilitat de la sorra per tenir platges que suportin millor els efectes erosius dels temporals preservant la seva estructura sedimentària natural, sobretot en platges de clara tendència regressiva. Per totes aquestes causes els últims anys s’ha reduït progressivament el llaurat de platges.

Comença la posta a punt per a l’estiu 2021

Aquest any, per tant, no es farà el llaurat, perquè, segons apunten estudis científics recollits per l’AMB, trenca l’estructura de la platja i podria fer-la menys resilient davant de temporals marítims. Així, l’AMB opta per aplicar el principi de cautela i no realitzar aquests treballs durant la pretemporada.

L’estiu de 2020, per la situació de la pandèmia, ja no es van realitzar els treballs de llaurat i, igualment, les analítiques de sorra van donar una qualitat òptima. Això sí, es reforçarà la neteja amb el garbellat i amb el nou sistema d’electroimant posat en marxa el 2019.

L’AMB s’encarrega cada temporada del manteniment i ampliació del mobiliari de platges i altres equipaments, de la neteja de la sorra a través de mitjans manuals i mecànics, del manteniment de les zones dunars i de la retirada de residus.

En relació a aquesta darrera responsabilitat, l’any 2020 es van recollir 2.210.551 kg de diversos resuidus a les platges metropolitanes. En concret, 353.171 kg de les papereres; 1.368.000 kg de la sorra; i 489.360 kg de restes vegetals. Aquestes són les dades de què disposa l’AMB dels diferents tipus de residus recollits a les 42 platges metropolitanes durant el 2020. Segons les darreres enquestes d’ocupació del 2018, les platges reben cada any més de 8 milions d’usuaris.

Cal fer esment, també, de les campanyes populars de neteja de les platges, especialment de recollida de plàstics, que es desenvolupen al llarg de l’any. Són a càrrec de persones voluntàries, de totes les edats, organitzades per entitats de tota mena, que compten amb el suport de l’Ajuntament.

Passeres amb senyalització per a persones invidents

L’AMB ja ha començat a allargar les passeres de fusta sobre la sorra d’accés al litoral, de cara a la temporada de bany. Aquest any s’han col·locat noves passeres, més amples i amb senyalització per a persones amb dificultats visuals, als punts accessibles del c.16, l’av.Banys, el c.11 i l’av. República Argentina.

Abans de l’inici de la temporada alta de platges s’instal·larà un element d’ombratge per a persones amb mobilitat reduïda a un dels accessos accessibles de la platja. Serà un element en fase de proves que s’implantarà aquest estiu a la platja de Castelldefels, per comprovar si és resistent a les condicions de vent, salinitat, etc. del litoral i, així, validar-lo de cara a la possible implantació de forma més generalitzada.

Salvament i socorrisme

El servei de salvament a les platges començarà al juny. Enguany, a Castelldefels s’ampliarà la dotació de socorristes i s’incorporaran millores en el servei, a partir del nou contracte que s’inicia aquest 2021 i que tindrà durada fins al 2025.

Agents cívics

El reforç d’agents cívics a la platja també es desplega l’1 de juny. La platja de Castelldefels ja va comptar amb aquest reforç l’any passat, com a mesura de prevenció davant la covid-19, i es torna a implantar aquest any per vetllar pel compliment de les normes, amb supervisió i coordinació per part de la Policia Local. Nous equipaments, com una oficina de la Policia Local / Agents Cívics, o l’Espai Dunar s’obririen per millorar els serveis a les platges, en funció de l’evolució de la pandèmia.

Guinguetes de temporada

A mitjans de març van començar a muntar les guinguetes de temporada, de manera esglaonada. Aquest servei de la platja està en marxa aquesta Setmana Santa.