De l’1 al 31 de maig, només els divendres, dissabtes, diumenges i festius (de 10 a 20h). De dilluns a dijous, l’estacionament és gratuït • A partir de l’1 de juny i fins al 30 de setembre (ambdós inclosos), la Zona Blava i Zona Verda serà de pagament de dilluns a diumenge de 10 a 20 h, festius inclosos • La zona verda continua sent gratuïta pels veïns i veïnes de Castelldefels

A partir de l’1 de maig i fins al dia 31 del mateix mes, s’inicia el període de pagament a la zona A de la platja, és a dir, totes les zones d’estacionament de la Zona Blava i Verda de la platja els divendres, dissabtes, diumenges i festius entre les 10 i les 20 hores. D’aquesta forma, l’estacionament a la zona segueix sent gratuït de dilluns a dijous.

Els vehicles de propietaris i propietàries empadronats/des que tributin l’impost de circulació a Castelldefels (IVTM) i estigui al corrent de pagament de totes les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Castelldefels (impostos, taxes i sancions), no han d’abonar la taxa d’estacionament ni han d’obtenir tiquet, ja que estan inclosos a la base de dades de la zona verda. Aquests requisits s’han de complir permanentment durant tota la temporada. 

Pot consultar si el seu vehicle està autoritzat aquí

En aquest sentit, recordem que l’últim dia de pagament de l’impost de circulació (IVTM) en període voluntari és el 5 de maig de 2022.

En cas de no complir els requisits, per estacionar a la Zona Verda, caldrà abonar la taxa d’estacionament segons les tarifes recollides en les Ordenances municipals, ja que no constarà en la base de dades de vehicles bonificats al municipi.

Recordem que des de l’1 de juny, i fins al 30 de setembre (ambdós inclosos), la Zona Blava i la Zona Verda de la platja és de pagament de dilluns a diumenge de 10 a 20 hores, festius inclosos.