Un informe ratifica la importància de la vegetació dunar en la proliferació de determinades espècies a les platges de l’àrea metropolitana

Les platges de l’àrea metropolitana de Barcelona fan de reserva natural de papallones, segons els resultats del tercer informe de l’Observatori Metropolità de Papallones (mBMS). L’estudi també indica que la vegetació dunar és clau per a la proliferació de determinades espècies que no han trobat en els parcs el seu hàbitat més propici. Concretament, la recerca del mBMS xifra en 2.205 el nombre de papallones de 40 espècies diferents en un total de 21 espais, fet que correspon al 20% de les espècies presents a Catalunya.

A les quatre platges analitzades (Castelldefels, Gavà, Viladecans i el Prat) s’hi han reconegut disset tipus de papallones diferents. En aquest sentit, les més nombroses són la blaveta comuna, la migradora dels cards i la safranera de l’alfals. La migradora dels cards i la safranera de l’alfals són més dominants a les platges que als parcs. Segons les conclusions de l’informe, els espais de la costa són “especialment importants per a la conservació de les papallones al territori de la metròpolis” perquè algunes espècies que als parcs no són dominants, són les més abundants a les platges.

El coordinador científic de l’estudi, Jordi Pino, afirma que l’impacte dels paisatges dunars en la població de papallones ha estat una descoberta “inesperada”, ja que les platges són espais amb condicions “extremes”, on prolifera un tipus de vegetació que no és propens al creixement de comunitats d’insectes. “Són espais que ara complementen la xarxa de parcs en la conservació de la biodiversitat”, assegura Pino. En aquesta línia, la tècnica de promoció i conservació d’espai públic de l’AMB, Núria Machuca, subratlla la importància d’aquests espais en un entorn “altament poblat i urbanitzat”.

Respecte als parcs urbans, se n’han examinat disset i les tres espècies de papallones més comunes són la blanqueta de la col, la blaveta comuna i la barrinadora del gerani. Aquesta darrera espècie és invasora i ha arribat relativament fa poc. Els tres parcs de l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb més varietat d’espècies són el dels Pinetons, a Ripollet, el parc del Canal de la Infanta de Cornellà i el parc del Calamot de Gavà.

El coordinador científic de l’estudi, Jordi Pino, afirma que l’impacte dels paisatges dunars en la població de papallones ha estat una descoberta “inesperada”, ja que les platges són espais amb condicions “extremes”, on prolifera un tipus de vegetació que no és propens al creixement de comunitats d’insectes. “Són espais que ara complementen la xarxa de parcs en la conservació de la biodiversitat”, assegura Pino. En aquesta línia, la tècnica de promoció i conservació d’espai públic de l’AMB, Núria Machuca, subratlla la importància d’aquests espais en un entorn “altament poblat i urbanitzat”.

Respecte als parcs urbans, se n’han examinat disset i les tres espècies de papallones més comunes són la blanqueta de la col, la blaveta comuna i la barrinadora del gerani. Aquesta darrera espècie és invasora i ha arribat relativament fa poc. Els tres parcs de l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb més varietat d’espècies són el dels Pinetons, a Ripollet, el parc del Canal de la Infanta de Cornellà i el parc del Calamot de Gavà.

Amb tot, l’estudi assenyala que la vegetació de platges i dunes converteix el litoral metropolità en una zona de gran biodiversitat, tal com ho són els parcs amb menys intervenció humana, sotmesos a poques segues, sense reg i lliures d’herbicides i fitosanitaris. Així doncs, des de l’AMB aposten pels prats naturals per tal d’ajudar els ecosistemes que hi viuen. Aquestes noves dades sobre la població de papallones a les platges i parcs de l’AMB corresponen a l’observació de 2021. I per a aquest 2022, l’estudi s’amplia amb la incorporació de cinc nous espais, tots ells parcs. L’mBMS està impulsat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) i el centre de recerca en ecologia CREAF.