Les altes temperatures dels darrers dies obliguen a prendre mesures dins del protocol d’actuació pels dies amb situació d’onada de calor · L’avançament dels horaris en el torn de matí i l’ajornament de l’inici de la jornada en el torn de tarda entre les mesures preventives determinades en el protocol d’actuació

Donades les altes temperatures que persisteixen els darrers dies, el Comitè de Seguretat i Salut de les empreses municipals Serveis Ambientals de Castelldefels i Jarfels s’han reunit aquesta setmana per acordar noves mesures dins del protocol d’actuació pels dies amb situació d’onada de calor.

Entre les mesures preventives determinades en el protocol d’actuació, s’ha pactat l’avançament dels horaris en el torn de matí i l’ajornament de l’inici de la jornada en el torn de tarda, per evitar l’exposició directa al sol en les hores centrals del dia.

A més, s’ha recordat a tot el personal les mesures del Protocol per al treball en altes temperatures, com ara la importància de beure aigua, mantenir les pauses amb descansos en un lloc fresc o a l’ombra, protegir-se el cap amb barrets i viseres i l’ús de protector solar, entre d’altres. Tanmateix, tant pel personal de parcs i jardins com el personal de neteja viària es programaran els treballs intensos a les hores de menys intensitat de sol.

Donada la calor extrema per l’escalfament global i el canvi climàtic, el Comitè ha determinat que, de forma excepcional en els dies d’onada de calor, s’apliqui la modificació en l’hora d’inici de la jornada. I, en tot cas, es vetllarà pel descans del veïnat i no es realitzaran tasques que impliquin molèsties de soroll.