Als establiments hotelers s’ha situat en el 90,59% i la dels apartaments turístics i apart-hotels en el 77,72 %, segons dades de la regidoria municipal de Turisme

Els establiments hotelers de Castelldefels (hotels i apartaments) han obtingut una ocupació mitjana del 90,40% durant el mes de juliol. Es tracta d’unes xifres similars a les que la ciutat gaudia abans de la pandèmia de la COVID-19.

Els hotels de la ciutat han comptat amb un 90,59% d’ocupació de mitjana i els apartaments un 77,72% de mitjana.

Pel que fa a la procedència dels turistes, i a diferència del que va passar a la Setmana Santa, és majoritari el turisme de fora de l’Estat (80,63%).

El turista francès ha sigut el principal (22,21%), seguit de l’alemany (14,15%), italià (10,38%) i l’anglès (1,86%) .

El turisme nacional i de proximitat significa un 19,37%.

El 13,97% del total de turistes procedeix de Catalunya, seguida de Madrid (2,50%), Andalusia (0,53%) i la Comunitat Valenciana (0,45%).