Carta de Serveis

La platja de Castelldefels està situada a uns 18 km al sud de la ciutat de Barcelona, entre dos sistemes naturals ben diferenciats: el delta del riu Llobregat, amb les seves zones humides i canyissars, i el massís del Garraf. Té una longitud de 4.840 metres, una amplada mitja d’uns 150 metres i una superfície aproximada de 500.000m2. Composada pels sectors següents:

 • Sector/barri de La Pineda
 • Sector/barri de Les Lluminetes
 • Sector/barri del Baixador

A la platja de Castelldefels, accessible amb transport públic, es poden practicar diversos esports, banyar-se a les tranquil·les aigües del Mediterrani o prendre el sol plàcidament.

Des del 2006 la platja de Castelldefels ha obtingut diferents certificacions de Qualitat i guardons. Actualment disposem dels següents: UNE ISO 9001:2015 Sistemes de Gestió de Qualitat, UNE ISO 13009:2016 Requisits i recomanacions per a la gestió de les platges, Bandera Blava a les platges de Lluminetes i Baixador, l’adhesió al compromís BIOSPHERE (Certificació de Turisme sostenible) i  la bandera Ecoplayas.

A Castelldefels la temporada alta de bany és del 15 de juny al 15 de setembre.

Més informació de la Diputació de Barcelona sobre la platja de Castelldefels.

Pot posar-se en contacte amb la Comissió de Platja per correu, per e-mail, per telèfon o presencialment.

Oficina de Atenció Ciutadana (OAC)

Oficina de Turisme a la Platja

Tel.: 936651150 Ext. 2002 de Dilluns a Divendres de 8:00 a 15:00h.

Pàgina web: platjadecastelldefels.org

Descripció:

Són els responsables de garantir el bon funcionament dels serveis i la millora continua, vetllant per a la correcta dotació de recursos i per tal que el personal al seu càrrec pugui oferir un servei de qualitat.

Responsable polític: Clara Quirante

Responsables tècnics:

 • Coordinadora de la Comissió (Tècnica de Platges): Laura López
 • Responsable d’Informació (Comunicació i Imatge): Manel Torres
 • Responsable d’Oci (Unitat Jurídic administrativa): Carme Colomé
 • Responsable de Seguretat (Policia Local): Raul Vergel
 • Responsable de Salvament i Socorrisme (Protecció Civil): Javier Delgado
 • Responsable de Qualitat Urbana (Via Pública i Medi Ambient): Marian Sardà
 • Responsable de Turisme: Miguel Angel Vázquez
 • Responsable d’Esports: Albert Garcia
 • Responsable de Desenvolupament Organitzatiu: Ruth Pueyo

En ple funcionament durant la temporada alta de bany:

Serveis*:

*Es prestaran els serveis tenint en compte les recomanacions dictades per les autoritats sanitàries en el marc de la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

Equipaments:

Instal·lacions:

 • Punts de WC públics tot l’any, i adaptats durant la temporada alta, als accessos principals.
 • Punts de dutxes y rentapeus en tots els accessos a la sorra.
 • Accessos amb passarel·les de fusta a la sorra, amb punts accessibles fins l’aigua.
 • Abalisament horitzontal per a la zona de bany al llarg del litoral del municipi.
 • Canals per a l’entrada i sortida d’embarcacions.

Durant tot l’any el nostre objectiu és vetllar per la protecció mediambiental de la platja com recurs natural, conjuntament amb altres organismes públics i privats, facilitar l’ús i el seu gaudiment a la població i evitar las activitats nocives, molestes o incíviques. Per fomentar l’ús responsable de la platja i facilitar el gaudiment a la ciutadania, especialment a la temporada alta de bany, ens comprometem a*:

 • Proporcionar informació general sobre el municipi i la platja en particular a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, a les Oficines de Turisme, els panells d’informació de la platja, l’emissora municipal, a la revista el Castell i al web de Platges.
 • Autoritzar, organitzar, recolzar i incentivar activitats culturals, lúdiques, esportives i de difusió mediambiental.
 • Concedir llicències d’explotació de quioscos a la platja a les seves diverses modalitats.
 • Prestar serveis de vigilància, inspecció i salvament a la platja.
 • Prestar serveis de neteja, manteniment i recollida de residus a la platja.
 • Mantenir i potenciar zones esportives i zones de jocs infantils a la sorra.
 • Mantenir i millorar tots els equipaments i instal·lacions (dutxes, accessos, fonts, punts accessibles, etc.).
 • Mantenir els estàndards de qualitat necessaris per la renovació de les Certificacions de qualitat i els guardons obtinguts.

Com mesurem els nostres compromisos:

 • Índex de satisfacció de persones usuàries de la platja mitjançant la realització d’enquestes a la platja.
 • Qualificació sanitària de l’aigua de bany avaluada per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de la Generalitat de Catalunya cada temporada segons el Pla de vigilància de la qualitat de les aigües de bany a Catalunya.
 • Número de queixes i suggeriments de les persones usuàries rebudes a través dels canals oficials de l’Ajuntament de Castelldefels habilitats a tal efecte.
 • Número d’intervencions realitzades pels serveis de salvament i socorrisme a la platja.
 • Número d’intervencions realitzades per la Policia local a la platja.
 • Quantitat de residus en pes recollits pel servei de neteja manual i recollida de papereres.
 • Quantitat en pes de residus recollits pel servei de neteja mecànica.
 • Nombre d’incidències registrades a les Guinguetes de la Platja.
 • Nombre activitats realitzades a la Platja.
 • Persones que visiten l’Oficina de Turisme.
 • Nombre de consultes sense resposta a les xarxes socials (en 24h).

Indicadors Carta de Serveis Platja de Castelldefels_2021

*Es prestaran els serveis tenint en compte les recomanacions dictades per les autoritats sanitàries en el marc de la crisi sanitària provocada per la COVID-19.  

Drets generals de la ciutadania:

 • Accedir i obtenir informació actual, veraç i eficaç, d’una forma àgil de tot allò que us pugui interessar o afectar dels diferents serveis municipals.
 • Presentar una queixa o reclamació per l’omissió de tràmits o per l’endarreriment injustificat en els procediments administratius en què sigueu part interessada i, en general, per qualsevol manca d’atenció o anomalia en el funcionament dels serveis.
 • Sol·licitar una entrevista amb la persona responsable del servei i rebre atenció personalment en un termini inferior a 30 dies naturals.
 • Exigir la confidencialitat absoluta de les vostres dades personals.

Deures generals de la ciutadania:

 • Fer un ús correcte de les instal·lacions i serveis.
 • Respectar els horaris del servei i els horaris o terminis fixats per a convocatòries o citacions.
 • Respectar la dignitat personal i professional del personal municipal.
 • Respectar l’ordre d’atenció.
 • Facilitar dades veraces, així com comunicar la modificació de dades personals que puguin afectar a la prestació d’un servei o les relatives a un procediment.
 • Assegurar-se de llegir i comprendre allò que signa.
 • Contribuir al finançament del cost del servei, d’acord amb la normativa

Suggeriments, idees, comentaris i queixes

 • Ens podeu adreçar els vostres suggeriments, idees, propostes, comentaris i queixes, en persona, per escrit, per telèfon o per correu electrònic, a través de les nostres oficines o de la web: castelldefels.org/suggeriments/
 • Agrairem totes les vostres aportacions. Per a nosaltres sempre constituiran una oportunitat de millora. En tots els casos, garantim una resposta en un termini màxim de 30 dies.