Carta de Serveis

L’Alcaldia de l’Ajuntament de Castelldefels aprova el 07/06/2022, l’actualització de la Carta de Serveis per:

Gestió Integrada de la Platja de Castelldefels

Marc estratègic del Servei
Fer de la platja, els seus serveis i equipaments un model de qualitat sostenible amb l’entorn, un espai saludable d’ús, gaudiment familiar i personal, així com, un element facilitador per promoure un turisme de qualitat que de forma participativa impliqui a tots els agents (la Corporació, la ciutadania, proveïdors de serveis i agents públics i privats que hi actuen). Una platja accessible i de proximitat, pel gaudi de tota la ciutadania i també visitants del municipi respectant al veïnat i tenint en compte que és un espai natural a protegir.

Breu descripció del Servei
La prestació dels serveis de Vigilància, Seguretat, Salvament i Socorrisme, Manteniment i Neteja, oci i informació a les Platges del Municipi de Castelldefels.

Web del servei
www.platjadecastelldefels.org

Legislació aplicable

  • Llei 22/1988 de 28 de juliol, de Costes.
  • Llei 2/2013, de 29 de maig, de protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes.
  • Reial Decret 876/2014, de 10 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de Costes.
  • Llei 8/2020, del 30 de juliol, de protecció i ordenació del litoral.
  • Ordenança d’ús de les Platges del Municipi de Castelldefels. Regula les competències municipals atribuïdes a la Llei 22/1988 de 28 de juliol, de Costes.

 

Àrea i unitat responsable

Regidoria de Platges

Secció de Serveis Generals i Desenvolupament Organitzatiu.

Equip tècnic
 Coordinació del projecte de platges i qualitat: Tècnica i informadors/es de Platges.
 Seguretat i Vigilància: Policia Local i agents cívics.
 Salvament i Socorrisme: Responsable de Protecció Civil, coordinador i socorristes.
 Qualitat Urbana, Manteniment i Neteja: Secció de Via Pública i Medi Ambient.
 Oci, llicències i activitats: Secció Jurídica administrativa de l’Àrea de Serveis Territorials.
 Promoció turística: Secció de Turisme.
 Activitats esportives: Secció d’Esports. Altres unitats implicades

Personal tècnic d’altres àrees relacionades
 Cultura i Festes
 Inspecció Municipal
 Salut i Consum

Altres organismes i entitats
 SAC
 JARFELS
 AMB

Canals de participació de l’usuari/a i eines de retorn de la participació
Enquestes de satisfacció de persones usuàries i xarxes socials.

Canals de prestació, adreces i horaris

Web de la Platja: www.platjadecastelldefels.org

Bústia de correu electrònic: platja@castelldefels.org

Telèfon: 936 651 150

I presencialment:
Oficina de Atenció Ciutadana (OAC)
Oficina de Turisme a la Platja
Oficina de Turisme i Comerç del Centre

Termini de resposta dels suggeriments, queixes i reclamacions
En tots els casos, garantim una resposta en un termini màxim de 30 dies hàbils.

Relació de les línies de servei que es presten
 Vigilància i seguretat
 Salvament i socorrisme
 Assistència al bany per a persones amb mobilitat reduïda.
 Serveis Higiènics
 Neteja de la sorra, les dutxes, els accessos i els lavabos.
 Accessibilitat i abalisament
 Activitats esportives, culturals, turístiques i ambientals
 Informació de serveis i activitats i ambiental

Persones destinatàries
Ciutadania en general.

Com s’ha de sol·licitar el Servei
L’accés a les platges és lliure.
Temporada alta, del 15 de juny al 15 de setembre.
En el cas de les Autoritzacions d’Ocupació, mitjançant tràmit web.

Cost per a l’usuari/a (condicions d’accés)

L’accés a les platges és gratuït
En funció del tràmit i d’acord amb el que preveuen les Ordenances Fiscals vigents: https://www.castelldefels.org/ca/DocsArea_ordenances.asp

Cost del Servei
 Programa salvament i socorrisme platja: 622.000,00 €
 Servei de neteja, manteniment i medi ambient platja: 133.262 €
 Servei de manteniment i neteja gestionats per l’AMB: 500.000 €.
 Servei civisme platges: 41.000 €
 Servei de Comunicació Platges: 15.000 €
 Certificacions qualitat i medi ambient platja: 3.738 €
 Servei Kitesurf: 30.304 €
 Suport activitats esport platja: 6.423 €
 Dinamització turística platja: 80.000 €
Total pressupost platges: 1.432.000 €

Compromisos de qualitat i mesures d’esmena davant d’incompliment

Ens comprometem a:
1. que les persones usuàries de la platja que han fet servir el servei de vigilància i seguretat (Policia Local) valorin la competència professional del personal amb un mínim de 8 sobre 10.
2. que les persones usuàries de la platja que han fet servir el serveis de salvament i socorrisme valorin la competència professional del personal amb un mínim de 8 sobre 10.
3. que les persones usuàries valorin l’aspecte ambiental de la platja (la neteja i qualitat de la sorra, de les dunes, de l’aigua, etc.) amb un mínim de 7 sobre 10.
4. que les persones usuàries valorin els equipaments (dutxes i rentapeus, lavabos, accessos, jocs infantils i esportius) amb un mínim de 7 sobre 10.
5. oferir una programació setmanalment d’activitats esportives, culturals, turístiques i/o ambientals en el període de temporada alta, compatible amb el descans del veïnat.
6. donar informació sobre els actius turístics, els serveis de temporada, les activitats i valors naturals de la platja donant resposta a les consultes en xarxes socials en un termini màxim de 24h hàbils.
En cas d’incompliment es valoraran les causes i les accions de millora necessàries per garantir el compliment del compromís.

Formes de consulta del seguiment de la carta: Portal de transparència, nota informativa (noticia) al web municipal, difusió per les xarxes socials (facebook, instagram).

Periodicitat de difusió de la carta: Anualment es publicarà un informe global sobre el compliment dels compromisos de qualitat de la Carta.

Data d’entrada en vigor de la carta: 07/06/2022

2022_Quadre control d’indicadors

*Es prestaran els serveis tenint en compte les recomanacions dictades per les autoritats sanitàries en el marc de la crisi sanitària provocada per la COVID-19.