Política de Qualitat

Política de la Qualitat de l’Ajuntament de Castelldefels

L’Ajuntament de Castelldefels, a través del Comitè de Qualitat, defineix, documenta i implementa la política de la qualitat de la nostra corporació.

La nostra política es basa en la següent declaració:

El Comitè de Qualitat de l’Ajuntament de Castelldefels, com a màxim representant del Sistema de Gestió de la Qualitat, manifesta de forma pública les línies bàsiques que la configuren, tenint en compte el Pla d’Actuació Municipal, l’Acord de Ciutat i altres plans estratègics de l’Ajuntament:

Missió

La missió de l’Ajuntament de Castelldefels és procurar el benestar de la ciutadania que orienta la seva actuació, prestant serveis individuals i col·lectius amb criteris de qualitat i innovació, promovent la participació ciutadana i transparència en les seves actuacions, per tal de millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes, aconseguir la integració de les persones que arriben al municipi, i posar bases sòlides que propiciïn un desenvolupament constant, ordenat, humà, sota els criteris de Governança, Innovació, Tecnologia, Accessibilitat universal i Sostenibilitat, alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Construir un model de ciutat intel·ligent, saludable, sostenible i oberta, amb projecció internacional, que ofereixi a la ciutadania, espais, serveis i equipaments de qualitat, eficients i col·laboratius amb el seu entorn, mitjançant el desplegament de tecnologies, que siguin de gaudiment familiar i personal i que impliquin a tots/es els/les agents (la Corporació, la ciutadania, empreses proveïdores de serveis i agents públics i privats que hi actuen).

En aquest sentit, es defineix un model de platja que aposta pel desenvolupament econòmic i turístic integrat i sostenible dins del model de destinació turística intel·ligent, residencial, de treball, d’oci, cultural i gastronòmica. La nostra platja és accessible i de proximitat, d’ella pot gaudir tota la ciutadania i també els/les visitants al municipi respectant al veïnat i tenint en compte que és un espai natural a protegir.

Visió

L’Ajuntament de Castelldefels vol ser un govern local compromès amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, de manera:

 • Que presti serveis a la comunitat amb qualitat excel·lent i millorada continuadament.
 • Que assoleixi els resultats desitjats amb la màxima eficiència, invertint els recursos necessaris, sens perjudici de les condicions laborals del personal.
 • Que integri a la ciutadania en la definició i implementació de les polítiques publiques.
 • Que doni resposta a les necessitats socials de la nostra ciutadania.
 • Compromès per la igualtat d’oportunitats, i la lluita contra la violència de gènere.
 • Que adquireix un compromís per lluitar contra l’atur, fomentant les polítiques d’ocupació de qualitat, vetllant pel creixement econòmic sostenible de la ciutat.
 • Que aposta per la transformació i resiliència de la nostra ciutat, gaudint d’espais públics més nets, sostenibles i saludables, respectant el medi ambient i el seu entorn.
 • Que fomenti la producció i el consum responsable a la ciutat, promovent l’ús de les energies renovables i l’economia verda i circular.
 • Que vetlli per la salut i seguretat de la ciutadania, en especial dels col·lectius més vulnerables.
 • Que la nostra ciutat educadora promogui activitats culturals, educatives, esportives i turístiques.
 • Que promogui la pau, la solidaritat, la convivència i el civisme al municipi.
 • Que asseguri la formació, la promoció, la igualtat d’oportunitats i de participació, al personal municipal.
 • Que vetlli pel compliment dels requisits legals.

L’Ajuntament de Castelldefels vol una ciutat de la qual la ciutadania se’n senti orgullosa.

Valors

Els valors que inspiren el desenvolupament de la missió i la visió de l’Ajuntament, són els següents:

 • Gestionem els nostres processos amb orientació a la ciutadania, oferint canals de participació mitjançant l’escolta activa, on la transparència i el bon govern es consoliden com a eines determinants del control social de l’Administració i de la seva activitat, en benefici d’una major qualitat democrática.
 • Creiem que el nostre principal actiu de l’entitat es troba en el nostre personal, i en conseqüència fomentem el desenvolupament de les capacitats tant dels professionals mitjançant la formació continuada, l’impuls del treball en equip, i l’establiment de criteris d’eficàcia i eficiència en la gestió, així com la prevenció de la seguretat i la salut a l’entorn de treball.
 • Considerem que cal implicar en els objectius de l’Ajuntament a les nostres empreses proveïdores de serveis i a les altres administracions amb les que col·laborem, potenciant la perspectiva de la cooperació, el benefici mutu, el treball en xarxa i coresponsabilitat.
 • Volem diferenciar-nos per la nostra capacitat d’innovar i d’adaptar-nos a les situacions canviants del nostre entorn, enfortint l’administració digital, recolzant-nos en la millora continuada dels projectes i processos dels quals l’Ajuntament n’és responsable, aprofitant la societat del coneixement i la incorporació de les tecnologies de la informació i la comunicació en la gestió interna per tal de millorar l’eficàcia administrativa envers a la ciutadania.

  Aprovada: 25/11/2021