Qualitat Ambiental i Certificacions

CERTIFICACIONS I GUARDONS

Les certificacions i guardons a la platja són molt importants perquè són un instrument per avaluar la tasca realitzada i un mitjà de difondre a les persones usuàries que les platges que visiten tenen un reconeixement a la seva qualitat.

La platja de Castelldefels ostenta les següents certificacions i guardons:

UNE – ISO 13009:2016 Requisits i recomanacions per a la gestió de platges

UNE ISO 9001:2015 Sistema de Gestió de Qualitat

BIOSPHERE SUSTAINABLE CERTIFIED: Turisme Sostenible, ODS i Agenda 2030 

BANDERA BLAVA Ecoqualitat Turística de Platges i Ports

BANDERA ECOPLAYAS: Distintiu Medi Ambiental en la gestió de les platges

 

GESTIÓ AMBIENTAL DE LES NOSTRES PLATGES

Les platges són espais naturals sensibles, per això és molt important treballar la gestió de les platges des del punt de vista tant de la qualitat com del respecte pel medi ambient.

Un aspecte molt important en la gestió ambiental és el tema de sensibilització, i a la platja es realitzen moltes activitats per ensenyar i conscienciar dels valors mediambientals en un lloc eminentment natural. 

 

JUGATECA AMBIENTAL
La Jugateca és un espai situat al carrer 10 on es realitzen activitats relacionades amb el medi ambient. Va començar realitzant-se en el Parc del Castell, i que s’ha potenciat amb el canvi d’ubicació a la platja i la dotació d’un quiosc per a emmagatzemar el material didàctic i punt de referència per als nens que vulguin passar una bona estona aprenent.

En les activitats es treballa jugant amb els nens el coneixement dels diferents elements que conformen l’ecosistema de la platja , descobrint la seva biodiversitat i posant-la en valor , es reflexiona sobre l’ús de les platges i l’impacte humà sobre elles, i sobre la importància de la implicació de les persones per a la seva conservació. És una activitat familiar que normalment es realitza els caps de setmana , oberta a qualsevol persona i publicitada a nivell metropolità atès que es realitza en col·laboració i forma part també del catàleg d’activitats de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

TALLERS DE LA GUIA EDUCATIVA
La Guia Educativa és un catàleg que l’Àrea d’Educació elabora i posa a disposició de les escoles moltes activitats , diverses promogudes per l’Àrea de Medi Ambient , i una d’elles en concret estudia l’ecosistema de la platja.
CENTRE D’ACTIVITATS AMBIENTALS DE CAL GANXO
El Centre d’Activitats Ambientals de Cal Ganxo ( regentat per la Fundació Catalana de l’ Esplai, concessionària dels serveis del centre), realitza cada any campaments d’estiu, i entre les seves activitats no falten les relacionades amb la platja, com per exemple “la mar salada ” que descobreix als nois els ecosistemes marins en col·laboració amb personal del Centre de Recuperació d’Animals marins ( CRAM ) .

Els Campaments d’estiu de Cal Ganxo tenen una llarga tradició, amb activitats de descoberta de l’entorn natural , en un intent de fomentar entre els participants el coneixement, l’estima i el sentit de la responsabilitat sobre el medi ambient i l’entorn natural proper.

BIBLIOTECA DE LA PLATJA
La Biblioteca de la Platja dedica les activitats dels dimecres a la ” Hora del Medi Ambient ” amb activitats de responsabilitat en la cura de la mar, el coneixement dels peixos o dels mamífers marins i el seu hàbitat, o també tot el relacionat amb l’ecosistema dunar, les seves plantes i animals.
CAMPANYES DE CIVISME
Les campanyes de civisme són essencials per cridar l’ atenció a l’usuari i recordar-li que ha de complir les normes essencials de neteja , de seguretat i altres relacionades amb la convivència i el respecte entre usuaris. Es planteja amb missatges breus en elements singulars instal·lats a la platja.
ACTIVITATS DE VOLUNTARIAT
Dins el marc de la Setmana del Voluntariat Ambiental, i el dia Mundial del medi Ambient , s’ofereix als centres escolars de Castelldefels la possibilitat de portar els alumnes a la platja per fer una activitat de voluntariat ambiental a la zona de dunes.

També són freqüents les activitats de voluntariat en Projectes de Responsabilitat Social, que fan algunes empreses amb els seus treballadors per col·laborar en la retirada d’espècies vegetals no autòctones que envaeixen les dunes.

REFORÇOS DE NETEJA I MANTENIMENT DE LES ZONES DE DUNA
Habitualment es realitzen campanyes de reforç de la neteja de platges, amb persones que han de fer treballs comunitaris, així com amb plans d’ocupació , i es valora molt positivament aquests reforços perquè la zona de dunes no pot netejar mecànicament i aquestes campanyes aporten mà d’obra de manera intensiva i els efectes són molt visibles.
PROGRAMA DUNES HÍBRIDES
És un projecte europeu que té com a objectiu buscar fórmules de gestió que permetin recuperar els processos dunars. Consisteix en la reconstrucció de relleu dunar i / o recuperació d’alguns hàbitats de darrere de la zona dunar desapareguts, i fer que l’ús freqüent de la platja sigui compatible amb les dunes fomentant bones pràctiques entre els usuaris, i afavorir la participació en aquest projecte ( Hashtag de twitter : #volemdunes )

El programa ” Dunes Híbrides ” per regenerar la vegetació dunar autòctona, és un projecte molt interessant en el qual col·laborem, i que està dirigit per l’Àrea Metropolitana de Barcelona , amb Josep Lascurain al capdavant.