Objectius de Qualitat

Objectius de millora Platja de Castelldefels:

OBJECTIUS 2021

 1. OFERIR I FOMENTAR ALTERNATIVES DE TRANSPORT SOSTENIBLE A LA PLATJA DURANT PERIODES I ACTES DE GRAN AFLUÈNCIA DE VISITANTS.
 2. DINAMITZAR LA PLATJA DES DE CRITERIS DE SALUT PÚBLICA, AMBIENTALS I SOCIALS.
 3. ESTABLIR COL·LABORACIONS I PARTICIPAR EN ESDEVENIMENTS DE DIFUSIÓ MEDIAMBIENTAL O CIENTIFICO-TÈCNICA SOBRE SOSTENIBILITAT I RESILENCIA DEL LITORAL.
 4. IMPULSAR L’EFICIÈNCIA EN L’ÚS DE RECURSOS I PREVENCIÓ DE RESIDUS A LA PLATJA.
 5. MILLORAR EL PAISATGISME I LA IMATGE DE LA FAÇANA MARÍTIMA.
 6. DIGITALITZAR ELS RECURSOS SENYALÍSTICS I DE COMUNICACIÓ A LA PLATJA.
 7. DIMENSIONAR ELS SERVEIS DE PLATGES SEGONS LES NECESSITATS DE CADA TEMPORADA DE L’ANY.

OBJECTIUS 2020

 1. Fomentar l’ús de la platja des de la responsabilitat envers la salut pública, especialment respecte a la prevenció davant de la COVID19, el medi ambient i el descans veïnal. Fet.
 2. Modernitzar i optimitzar els recursos senyalístics i de comunicació. Fet.
 3. Adoptar i aplicar criteris paisatgístics, d’eficiència energètica i seguretat per la façana marítima. Fet.
 4. Dimensionar els serveis i equipaments a la platja segons la temporada. Fet.
 5. Atreure i col·laborar en esdeveniments de difusió mediambiental, científic-tècnics i culturals sobre el litoral. Fet