Objectius de Qualitat

Objectius de millora Platja de Castelldefels:

OBJECTIUS 2023

  1. OFERIR I FOMENTAR ALTERNATIVES DE TRANSPORT SOSTENIBLE A LA PLATJA DURANT PERIODES I ACTES DE GRAN AFLUÈNCIA DE VISITANTS.
  2. DINAMITZAR LA PLATJA DES DE CRITERIS DE SALUT PÚBLICA, AMBIENTALS I SOCIALS.
  3. ESTABLIR COL·LABORACIONS I PARTICIPAR EN ESDEVENIMENTS DE DIFUSIÓ MEDIAMBIENTAL O CIENTIFICO-TÈCNICA SOBRE SOSTENIBILITAT I RESILENCIA DEL LITORAL.
  4. IMPULSAR L’EFICIÈNCIA EN L’ÚS DE RECURSOS I PREVENCIÓ DE RESIDUS A LA PLATJA.
  5. MILLORAR EL PAISATGISME I LA IMATGE DE LA FAÇANA MARÍTIMA.
  6. DIGITALITZAR ELS RECURSOS SENYALÍSTICS I DE COMUNICACIÓ A LA PLATJA.
  7. DIMENSIONAR ELS SERVEIS DE PLATGES SEGONS LES NECESSITATS DE CADA TEMPORADA DE L’ANY.