Banderes

 

Bandera verda verde

Les condicions per banyar-se són bones

Quan trobeu bandera verda?

 • Quan l’estat del mar és tranquil, sense perill o risc aparent per a la integritat de les persones.
 • Quan la qualitat de l’aigua és bona, igual com l’estat general de la platja.
 • Quan no es detecten situacions de risc per a les persones.

Bandera groga amarilla

Cal tenir precaució a l’hora de banyar-se.

Quan trobeu bandera groga? Situacions que es poden donar:

 • Quan es formen onades que poden causar problemes als usuaris, amb unaalçada d’un metre i mig.
 • Quan hi ha corrents mitjanament forts.
 • Quan hi ha tempesta o fenòmens meteorològics que dificulten la vigilància dels usuaris.
 • Quan hi ha brutícia o taques a l’aigua.
 • Quan la sorra està en mal estat.
 • Quan hi ha meduses o altres animals marins lesius.
 • Quan es donen altres situacions que suposen un risc moderat per als usuaris.

Bandera vermella roja

Prohibit banyar-se

Quan trobeu bandera vermella? Situacions que es poden donar:

 • Quan hi ha onades que suposen un perill greu per a la integritat de les persones, amb una alçada de dos metres o més.
 • Quan hi ha corrents forts o molt forts que poden arrossegar els banyistes.
 • Quan l’estat general del mar és molt agitat.
 • Quan es donen condicions climatològiques molt adverses i perilloses per a les persones al mar.
 • Quan l’aigua o la sorra estan contaminades.
 • Quan hi ha molts animals marins lesius i/o perillosos.
 • Quan es donen altres situacions que suposen un risc greu per als usuaris.