Oficina Kitesurf

Durant el període estival, del 1 de juny al 30 de setembre, la pràctica d’aquesta modalitat esportiva està prohibida al nostre litoral i únicament se’n permet la pràctica si es crea una zona específica, senyalitzada, condicionada i regulada que permeti la pràctica d’una manera controlada i segura.

A la platja de La Pineda de Castelldefels es disposa d’una zona habilitada amb una oficina de gestió de la zona de kitesurf, que permet als practicants d’aquest esport tramitar la llicència necessària i dotar-los d’una armilla identificativa per tenir en tot moment controlats tots els practicants. La seva ubicació és al Pg. Marítim, 159-161 (entre c/ 9 i c/9 bis).

Aquesta zona només s’habilita per a les tardes dels dies feiners, a partir de les 16 hores i fins a les 20 hores i sempre que les condicions meteorològiques siguin les adequades per a la pràctica d’aquest esport.