Salvament i socorrisme

Aquest servei té com a objectius la prevenció d’accidents, vigilància, salvament i socorrisme de les persones usuàries de la platja, tant a la zona immediatament limítrofa a la sorra com a l’aigua, dins del que es considera zona de bany, en tot el terme municipal de Castelldefels.

El Servei al 2022 està en funcionament:

De l’1 de juny al 31 d’agost:
– Dilluns a divendres de 10:00 h a 19:00h
– Dissabtes, diumenges i festius de 10:00 h a 20:00 h
De l’1 al 25 de setembre:
– Tots els dies de 11:00 h a 18:00 h

Disposa de punts d’assistència fixes que es localitzen a la Avinguda República Argentina, C. Veneçuela, Avinguda dels Banys, i als carrers 11 i 16 (pl. de les Palmeres).

4 TAV (Torres avançades de vigilància) ubicades a l’av. República Argentina, Av. dels Banys, al carrer 16 (plaça de les Palmeres) i al c. 23.

8 cadires de vigilància al llarg de tota la platja, col·locades arran de l’aigua.

5 punts accessibles amb atenció al bany adaptat amb cadires amfíbies als llocs de socors de:

    • c. Veneçuela (accés 03)
    • Av. República Argentina (accés 08)
    • Av. Banys (accés 19)
    • c. 11 (accés 26)
    • Plaça de les Palmeres (accés 32)

És molt important atendre al color de les banderes que ens indiquen les condicions del bany i seguir les recomanacions dels socorristes i de la megafonia instal·lada al llarg de tota la platja.