Salvament i socorrisme

Aquest servei té com a objectius la prevenció d’accidents, vigilància, salvament i socorrisme de les persones usuàries de la platja, tant a la zona immediatament limítrofa a la sorra com a l’aigua, dins del que es considera zona de bany, en tot el terme municipal de Castelldefels.

El Servei al 2022 està en funcionament:

De l’1 de juny al 31 d’agost:
– Dilluns a divendres de 10:00 h a 19:00h
– Dissabtes, diumenges i festius de 10:00 h a 20:00 h
De l’1 al 25 de setembre:
– Tots els dies de 11:00 h a 18:00 h

Disposa de punts d’assistència fixes que es localitzen a la Avinguda República Argentina, C. Veneçuela, Avinguda dels Banys, i als carrers 11 i 16 (pl. de les Palmeres).

4 TAV (Torres avançades de vigilància) ubicades a l’av. República Argentina, Av. dels Banys, al carrer 16 (plaça de les Palmeres) i al c. 23.

8 cadires de vigilància al llarg de tota la platja, col·locades arran de l’aigua.

BANY ADAPTAT

5 punts accessibles amb atenció al bany adaptat amb cadires amfíbies als llocs de socors de:

    • c. Veneçuela (accés 03)
    • Av. República Argentina (accés 08)
    • Av. Banys (accés 19)
    • c. 11 (accés 26)
    • Plaça de les Palmeres (accés 32)

Aquest servei es realitza durant la temporada de bany dins l’horari del servei de Vigilància, Salvament i Socorrisme, preferentment amb reserva prèvia i condicions de bandera verda.

GESTIÓ DE RESERVES INDIVIDUALS I PER A GRUPS

Per tal d’optimitzar els recursos existents i/o reforçar-los si s’escau en cas de grups nombrosos, totes les persones, grups, associacions, residències, etc. que es disposin a assistir a un dels punts de banys hauran de fer reserva prèvia mitjançant el següent enllaç:

http://intranet.pro-activa.es/ca/reserva (català)

http://intranet.pro-activa.es/es/reserva (castellà)

En un termini no superior a 24 hores se’ls donarà resposta i confirmació del servei sol·licitat, convidant-los en cas de saturació de sol·licituds en altre punt de bany si hi ha disponibilitat el mateix dia o a emplaçar-la per a un altre dia.

És molt important atendre al color de les banderes que ens indiquen les condicions del bany i seguir les recomanacions dels socorristes i de la megafonia instal·lada al llarg de tota la platja.